gooijer.nl

Jouwpagina.nl

BLARICUM

BLARICUM OMSTREEKS 1800 _______________________ Blaricum is het enige Gooise dorp, waar de dorpskom nog herkenbaar is gebleven. Een Gooi dorp, vroeger omringt door akkers. Oude boerderijen met een hoge rieten kap. Een monument.


& BLARICUM 1840

Werkgroep 1840 heeft 1990 onderzoek gedaan naar het leven en werken in Blaricum in 1840. Zeer uitgebreid. †

www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/Blaricum%201840.pdf


& Blaricum het mooiste dorp

Blaricum, het Mooiste en Gooiste dorp.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=102912


& INDEX BLARICUM

Index Blaricum - gooijer.nl.jouwpagina.nl

index-blaricum.blogspot.com


& INDEX BLARICUM english

Index Blaricum - Dutch / English

index-blaricum-dutch-english.blogspot.com


& INDEX: WEBCIJVERS , LINKS

INDEX BLARICUM : Webcijfers, backlinks, keywords †

www.webcijfers.nl/domein/index-blaricum.blogspot.com


& ORA BLARICUM LAREN

OUD RECHTELIJK ARCHIEF VAN BLARICUM & LAREN.

blaricum-laren.blogspot.com


Aangerechten te Blaricum

Aan de Blaricumse Zuiderzeekust lagen de Huizer Aangerechten en de Laarder Aangerechten. Deze Maatlanden behoorden tot de gemeente Blaricum. Zie de kadasterkaart en de eigenaren met hun hooiland bezit.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=97027


Adres & Web H.K. Blaricum

Sinds 2010 bestaat de vernieuwde website van de Historische Kring Blaricum. Zeer uitgebreid.

www.histkringblaricum.nl


ADRESSEN BLARICUM

BLARICUM: adressen, achternamen, straatnamen.

www.nummerzoeker.com/personen/blaricum


BEGRAAFBOEK RK & IMPOST

BEGRAAFBOEK RK & IMPOST VAN BLARICUM 1715 - 1736

blaricum-begraaf-1715-1735.blogspot.nl


BLARICUM 1708 ERFGOOIERSLIJST

Erfgooierslijst Blaricum 1708, opgemaakt door Stad en Lande van Gooiland in opdracht van de Staten van Holland.

blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com


BLARICUM 1723

Blaricum op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in het bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie Stadsarchief Naarden)

topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_716.html


BLARICUM 1750-1806 ozb alfabet

Verpondingskohier 1750-1806. Achternamen op alfabet.

blaricum-ozb-1750.blogspot.com


BLARICUM 1805 ERFGOOIERSLIJST

Reconstructie volkstelling 1811, uitgaande van de Erfgooierslijst van 1805. (de volkstelling van Blaricum is onvindbaar)

blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com


BLARICUM 1832-1841

Blaricum: Kadaster OAT 1832; Erfgooierslijst 1836; Huisnummers 1840; Scharende Erfgooiers 1841. Namen met DTB dat.

blaricum-1832-1841.blogspot.com


BLARICUM 1932 STAMBOMEN

Inhoudsopgaven van stambomen van de Blaricumse Erfgooiers uit 1932. Opgemaakt i.v.m. de verkoop van de Erfgooiersheide aan het Goois Natuurreservaat . ( prijs 12 cent per ca) Uitkering oper erfgooier ca. f 566.-

blaricum-1932-erfgooiers-stambomen.blogspot.com


BLARICUM ARTIKEL 1934

†Noodlanding Lufthansa vliegtuig Junker F 24D-URIS genaamd Essen. Landing in november 1934 op de Meent bij Blaricum.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=97442


BLARICUM IN DE WINTER (film)

Prachtige beelden van het besneeuwde landschap en het dorp Blaricum.

www.youtube.com/watch?v=nXG6kID2Kyk


BLARICUM VILLAGE .

Blaricum is the most origin village in Gooland. ††††

www.


BLARICUM: HISTORIE

Blaricum van het verleden tot het heden. (zie: cultuur) †

www.blaricum.nl


BLARICUM: INDEX CODES

\'Blaricum-bestanden\' van FdG zijn ook opgeslagen door R. Machielse bij de Hist. Kring Blaricum. De codenummers van FdG en H.K. Blaricum verschillen.

blaricum-index.blogspot.com


Blaricum: werkpaarddag 08 -you

Blaricum: Dag van het werkpaard uit 2008 op youtube †

www.hartvoorblaricum.nl/blaricum-op-youtube


Blaricum: werkpaarddag 09 -you

Blaricum: Dag van het werkpaard 2009 ††

www.youtube.com/watch?v=tu0DDZSwcmw


BLARICUMMERS & OZB 1732-1806

Blaricummers en Onroerend Zaak Belasting tijdens de jaren 1732 - 1806

blaricum-17321806.blogspot.com


BLARICUMMERS & OZB 1750-1806

Blaricumse belastingbetalers 1750- 1806†††

blaricum-1750-1806.blogspot.com


BLARICUMS DIALECT

De gelijkenis van DE VERLOREN ZOON in het dialect van Blaricum en Laren. In 1922 gebruikt als argument tegen de inlijving van Blaricum door Laren. †

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id= 7981&DIALECT_BLARICUM_amp_LAREN_


Blaricumse boerderijen

Blaricumse boerderijen als Rijksmonumenten

blaricumse-boerderijen.blogspot.nl


BLARICUMSE HUWELIJKSDATA.

Tot in de 20e eeuw trouwden boeren erfgooiers na het Paasfeest en voor de schaardag begin MEI.

gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm


BLARICUMSE HUWELIJKSTRADITIE

Huwelijkstraditie in Blaricum in de 18e en 19e eeuw. Met onderzoeksgegevens. l†

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7020&HUWELIJKSRADITIE_IN_BLARICUM_


Boerderij Langeweg 5

Boederij: Langeweg 5

rijksmonumenten.nl/monument/509315/boerderij/blaricum


BOERDERIJEN 1

Blaricum bezit nog veel oude boerderijen.

www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html


BOERDERIJEN 2

De Blaricumse boerderij-erven zijn omringd door lage heggen.

www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html


Boerderijkerk 1797

Brief uit 1797 van de Blaricumse Katholieke gemeenschap gericht aan het dorpsbestuur. Ondanks het feit dat des tijds 95% van de Blaricummers katholiek was, liet het dorpsbestuur de katholieken meebetalen aan het praktisch lege Hervormde kerkgebouw. De katholieken moesten zich 200 jaar lang behelpen met een boerderij die tot schuilkerk diende.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479


BOUWVENEN, woonwijk

Geschiedenis van de Blaricumse Bouwvenen. Van veenontginning tot woonwijk.

blaricum-bouwvenen.blogspot.com


BRAND IN 1696

Grote Brand te Blaricum in 1696. 34 van de 108 huizen werden in de as gelegd. Ook de kerk en het schoolhuis werden prooi van de vlammen.

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=89989


BUURMEESTER,SCHOUT & SCHEPEN.

Blaricumse Buurmeesters, Schouten & Schepenen.

gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com


CAPITSHOFSTEDE -Capitten

Capitshofstede in de Bouwvenen te Blaricum

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=138692


DIALECT BLARICUM

Het bijbelverhaal \'DE VERLOREN ZOON\' geschreven in het dialect van Blaricum en Laren.

dialect-blaricum.blogspot.com


DOODSLAGH IN BLARICUM

dOODSLAG IN bLARICUM

doodslag-blaricum.blogspot.nl


Doop-, Trouw-, Begraafboek

Originele bladzijden uit het Doop-, Trouw- Begraafboek van Blaricum

blaricum-dtb.blogspot.nl


DORPSFIGUREN: ARMMEESTER

Blaricum had nog tot begin 20e eeuw een Armmmeester. Rond de eeuwisseling was dat Gijs Koppen.

gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=72325


Fam. De Graaf

Genealogie van de Erfgooiersfamilie De Graaf.

www.histkringblaricum.nl/genealogie/graaf/graaf.htm


GOOI STORIES

Kadastrale Kaart van Blaricum

gooi-stories.blogspot.nl


Gooiersgracht & Viersloot

Verslag uit 1698 over het onderhoud van de Vierensloot. Dit eeuwenoude beekje ontsprong op het Harde en stroomde door de Oostermeent naar de Zuiderzee. (later IJsselmeer) De benedenloop is nog aanwezig op de Oostermeent. De bovenloop ligt nu ergens bedolven onder de woonwijk Bijvanck. (of daar in de omgeving)

laren-resolutie-1698.blogspot.com


GOOISE BOERDERIJ

Van oorspronkelijk hallenboerderij tot woonboerderij.

www.blaricum.euweb.info/ateliers_info.html


Gooise notarissen

blaricum 1632-1735-not.blogspot.nl

blaricum-1632-1735-not.blgspot.nl


GOOISTE DORP

Blaricum is niet alleen het Gooiste, maar ook het mooiste dorp van Holland.

www.euweb.nl/Blaricum


HEI & WEI index

Blaricum: tijdschrift Hei & Wei. Overzicht nummers vanaf 2004. †

www.heienwei.nl


Hei & Wei, tijdschrift

Hei & Wei. Tijdschrift van de gemeente Blaricum. De eerste jaargang verscheen in 1971. Voorgangers: Spuit en Drost.

index-blaricum-english.blogspot.com


HEIDESCHAPEN IN DE WINTER.

WINTERKOST VOOR HEIDESCHAPEN was een probleem. In Blaricum had men daar iets op gevonden. ††††

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=97316


HERVORMING INGEVOERD 1581

DE WET VERZET TE BLARICUM IN 1581. Het katholieke kerkgebouw van Blaricum werd in 1581 onteigent.

dewetverzetteblaricumin1581.blogspot.com


HOFSTEDEN BOUWVENEN

In de Bouwvenen te Blaricum lagen ooit drie grote Landhuizen. Deze Hofsteden stonden bekend als : Ruysdael, Stachouwer en Capitten.

hofsteden-bouwvenen.blogspot.com


HUISMERKEN EN HANDMERKEN

HUISMERKEN werden vroeger gebruikt als merkteken op landbouwgereedschap. Nu zijn ze alleen nog terug te vinden als handmerk onder 16e en 17e eeuwse akten. †

gooische-huys-handmerken.blogspot.com


HUIZENKOHIER 1732

Het kohier van de verponding uit 1732 van Blaricumse huizen. Met verpondingsnummers, eigenaren en huurders.

blaricum-verp1732.blogspot.com


KADASTER O.A.T. A,B, C 1832

Kadaster Blaricum uit 1832. De O.A.T. gegevens van de secties A, B en C.

www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/Kadster%20Blaricum%201832.pdf


KADASTER SECTIE B : OAT 1832

Kadaster Blaricum 1832 . Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Sectie B. (namen op alfabet)

kadaster-blaricum.blogspot.com


KADASTERKAART 1832

KADASTERKAART BLARICUM SECTIE DORP UIT 1832. Aangegeven in kleur: a) grondgebruik; b) HERV. Kerk, R.K. Kerk en molen in rood. c) boerderijen in groen. †††

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=2757&Kadasterkaart-Blaricum-uit-ca-1832


KOPTIENDEN 1504 BLARICUM

KOPTIENDEN 1504

www.koptiendenblaricum1504.blogspot.com


KOPTIENDEN 1537 BLARICUM

KOPTIENDEN 1537

www.koptiendenblaricum1537.blogspot.com


KOPTIENDEN 1566 BLARICUM

KOPTIENDEN 1566

www.koptiendenblaricum1566.blogspot.com


KOPTIENDEN 1579,1593 BLARICUM

Koptienden register van Blaricum uit 1579. Met originele uittreksels van het koptiendenboek uit 1579††

blaricum-1579-koptienden.blogspot.com


KOPTIENDEN 1593,1579 BLARICUM

KOPTIENDEN 1593 EN 1579

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=50958


KOPTIENDEN 1622 BLARICUM

KOPTIENDEN 1622

www.koptiendenblaricum1622.blogspot.com


KOPTIENDEN 1660-1692

Blaricumse koptienden betalers 1660 - 1692. †

koptiende-16601692.blogspot.com


KOPTIENDEN 1677-1708

Blaricum: Koptienden 1677-1708. Dit tijdvak is belangrijk. In deze periode vond plaats: De Grote Brand van 1696 en in 1708 werd de eerste erfgooierslijst opgemaakt. Bij de \'koptienden\' komen dezelfde personen voor als in 1696 en 1708.

koptiende-16771708.blogspot.com


KOPTIENDEN 1680 BLARICUM

KOPTIENDEN 1680

www.koptiendenblaricum1680.blogspot.com


KOPTIENDEN 1691.1695.1698 BLAR

KOPTIENDEN 1691, 1695.1698 BLARICUM

koptiendenblaricum1698-1695-1691.blogspot.nl/


KOPTIENDEN 1719,1740 BLARICUM

Koptienden register van Blaricum uit 1719. Met originele uittreksels uit het koptienden boek van 1719. ††Ook koptienden 1740

blaricum-1719-koptienden.blogspot.com


MOEDERS ERFDEEL 1710

Ruzie om moeders erfdeel op de Blaricumse begraafplaats in 1710. ORA 3267 fol 35 †

1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com


Molenblock in de Bouwvenen

Landjepik in het Molenblock in de Bouwvenen van Blaricum ††

molenblock-bouwvenen-blaricum.blogspot.nl


MOLENVEEN BLARICUM

Kaart van het Molenveen te Blaricum met details. Ook aangegeven de eigenaren en oppervlakte van de Molenveen percelen. f

blaricum-molenveen.blogspot.com


Naamlijst Parochie 1881

Naamlijst met adressen van de Blaricumse Parochianen uit 1881. (met leeftijd) Met de oude en nieuwe huisnummers.

blaricum-rk-1881.blogspot.com


NotariŽle akten 1632-1735

NotariŽle akten 1632-1735 †

blaricum-1632-1735-not.blogspot.nl


NOTARISAKTEN 1632-1735

Notarisakten van Blaricummers uit de periode 1632-1735. Geen persoonsnamen, maar indeling naar onderwerp.

1632-1735-not.blogspot.com


Patroniem wordt toenaam

Omstreeks 1740 verdween in Blaricum langszamerhand het gebruik van patroniemen en kwamen de toenamen in zwang. In een kleine gemeenschap was een toenaam lange tijd overbodig.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=61989


Ploos van Amstel

Gerrit Ploos van Amstel was de zoon van de Blaricumse dominee Gerardus Ploos van Amstel. Gerrit kocht in de Blaricumse Bouvwenen het perceel waar ooit \'t Slot Ruysdael stond.

ploos-van-amstel.blogspot.com


Rotonde Blaricum in 1900

Dodelijk schot bij de Rotonde in Blaricum

schot-ro-tonde-blar.blogspot.nl


SLOT RUYSDAEL BLARICUM.

SLOT RUYSDAEL was gelegen te Blaricum in de Bouwvenen langs de Gooiersgracht. De landschapschilder Jacob van Ruisdael ontleende zijn naam aan deze hofstede.

gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm


TAFEL VAN TAFELBERG

Op de Blaricumse Tafelberg stond ooit een oriŽntatie tafel. De oorspronkelijke tafel is ooit geschonken aan het GOOIS MUSEUM. Na de opheffing van het museum is het historische overblijfsel verdwenen. Volgens de methode van Mao bestond er geen geschiedenis van voor 1870.

tafels-tafelberg-gooiland.blogspot.nl


TAFELBERG MET TAFEL

Op de Tafelberg van Blaricum heeft in de 17e en 18e eeuw een orientatietafel gelegen. De eerste tafel is in de 18e eeuw door Hendrik Bicker vervangen door een marmer exemplaar. De resten van de tafel zijn door de erfgooiers afgestaan aan het Goois Museum te Hilversum.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831


TOPONIEMEN IN DE ENG.

Voordat het kadaster werd ingevoerd werden akkers op de Eng niet aangegeven met een nummer, maar met een naam. Veel van deze veldnamen hebben de tand des tijds doorstaan en worden nog gebruikt.†

blaricumse-toponiemen.blogspot.com


TOPONIEMEN MET PERCELEN

Toponiemen met perceelnummers aangegeven op kadasterkaart 1832. Ook luchtfoto uit 1952 van een gedeelte van Blaricum.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=22181&BLARICUMSE_TOPONIEMEN_I


Verp. 1732 - Kopt. 1740 J-Z

Blaricum: Verponding 1732 en Koptienden 1740. Combinatie van toenamen.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=111492


Verp. 1732, Kopt. 1740 A-H

Blaricum: Verponding 1732 en Koptienden 1740 . Combinatie van toenamen

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=111489


VERPONDING 1732

Blaricummers op de verpondingslijst 1733. Plattegrond en kopieen uit het Gaderboek.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732_


VERPONDING 1732/1733

Blaricummers op de verpondingslijst 1733. Plattegrond en kopieen uit het Gaderboek.††

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732_


VERPONDING 1750-1806 (1)

Verponding 1750 - 1806 (1)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92327


VERPONDING 1750-1806 (2)

Verponding 1750 - 1806 (2)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92337


VERPONDING 1750-1806 (3)

Verponding 1750 - 1806 (3)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92346


VERPONDINGEN

VERPONDINGSAANSLAG was een voorloper van de Oroerend Zaak Belasting. Tot ca. 1806 werden onroerende goederen op deze manier belast.

gooiland-tax.blogspot.com


VERPONDINGSKOHIER 1732-1806

†VERPONDINGSKOHIER 1732-1806 TRANSCRIPTIE

blaricum-verpondingen-tax-1732-1806.blogspot.nl


Verpondingskohier 1732-50-1806

verpondingskohier 1732-1750-1806 Blaricum

blaricum-17321806.blogspot.nl


Verpondingskohier 1750-1806

Verpondings kohier nr. 320 ( 1750-1806) Originele foliobladen Kohier Blaricum nr. 320.

verponding.blogspot.nl


Volkstelling 1811 & huisnrs

De volkstelling Blaricum 1811 is niet bewaard gebleven. Reconstructie door de koppeling van RK doopboek (1732-1814) aan verpondingkohier (1750-1806).

blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com


Vroeger en Nu

Blaricum Vroeger en Nu. Historie en wederwaardigheden over het Mooiste en Gooiste dorp van \'t Gooi. Oude Ansichten en Nieuwe aanzichten.

home.telfort.nl/sp287910/blaricum-vroeger-nu.html


VROEGER EN NU

BLARICUM VROEGER EN NU

www.gerardg.nl/blaricum/index.html


WONDERVROUWTJE

Einde 19e eeuw leefde in Blaricum het zogenaamde WONDERVROUWTJE. Volgens de dorpelingen kon zij zieken genezen en bezat zij magische krachten. Haar bijnaam was Malle Gijsje.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=71493
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.