gooijer.nl

Jouwpagina.nl

BUSSUM

Historie van Bussum.


BIBLIOTHEEK NAARDEN-BUSSUM.

Geschiedenis van de bibliotheek Naarden-Bussum

www.bibliotheeknaardenbussum.nl/regio/geschiedenis02.html


BOERENLEVEN CA. 1850.

Het boerendorp Bussum omstreeks 1850.

www.spiegelvrienden.nl/Historie/boerenleven.html


BUSSUM 1723

Bussum op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in het bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie Stadsarchief Naarden)

topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_4633.html


BUSSUMMER KERMIS.

De Bussummer Kermis bestaat al eeuwenlang. Het ging er niet altijd vreedzaam aan toe.   

bussumse-kermis-1770.blogspot.com


BUSSUMSE HISTORIE.

De Bussumse historie in vogelvlucht.

www.winkeleninbussum.nl/index.asp?historie.html~mainframe


BUSSUMSE BLEKERIJ

Geschiedenis van een Bussumse Blekerij.

members.chello.nl/j.ruijzendaal/BLEKERIJ.htm


BUSSUMSE FAM. POST

De Bussumse familie Post woonde reeds in de 17e eeuw in Bussum. Een aantal \'Posten\' bezat zandschuiten. Vanaf de Gooise zanderijen werd het zand via de Muider- en Naarder Trekvaart vervoerd naar Amsterdam.

post-bussum-parenteel.blogspot.com


BUSSUMSE KERMISVERTIER

Tijdens de kermis in 1770 was ook een bekkesnijder actief. Een twijfelachtige sport die uitgestorven is.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=5870&MESSENTREKKERIJ_OP_DE_BUSSUMSE_KERMIS


Erfgooier Fokker a/h werk

You tube film over Erfgooier Fokker. Film van de Hist. Kring Bussum

www.youtube.com/watch?v=hCDsitk9wH0


Erfgooierslijst 1708 Bussum

Erfgooierslijst 1708 van Bussum. De eerste en belangrijkste lijst .   

www.erfgooierslijstbussum1708.blogspot.nl


FAM. POST 1

FAMILIE POST vanaf de 17e eeuw tot heden (1). Geschiedenis van een oude Bussumse familie.  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=59429


FAM. POST 2

FAMILIE POST vanaf de 17e eeuw tot heden (2)   Teunis Jacobse (POST)  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=59519


FAM. RUIJZENDAAL

Erfgooiersfamilie Ruijzendaal.    

members.chello.nl/j.ruijzendaal/RFRAME3.HTM


FAM. POST - Rut Teunisse

Erfgenamen van de Bussummer Rut Teunisse Post. jaar 1777. ORA 3077  

post-1777-ora3077.blogspot.nl


FAM. POST Elisabeth 1783

Elisabeth van der Post klaagt haar men Teunis Ebbe aan bij het gerecht. Door zijn verslaafdheid aan sterke drank valt er niet meer met hem te leven. Ze verzoekt de schepenbank om haar man voor twee jaar in een Werkhuis te plaatsen.  

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=76519


FAM. POST - Teunis, Cornelis

SANDPONT. Zie Verkopen Naarden in 1772 fol. 54 - blz 28, 29, 30. Teunis en Cornelis Post uit Bussum.  

post-1772-sch.blogspot.nl


FAM. POST inboedel 1777

Tut Teunisse Post overleed in 1777. Van zijn inboedel werd een uitgebreide beschrijving gemaakt. Het geeft een kijkje in de huishouding in de 18e eeuw.

gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=76240


FORT WERK IV.

In het laatste kwart van de 19e eeuw werden rondom Vesting Naarden 5 forten gebouwd. Een daarvan is Fort Werk IV.

www.fortwerk4.nl


HIST. KRING BUSSUM

Geschiedenis van Bussum en omgeving. Uitgebreide informatie.

www.histkringbussum.nl/hkb_links.htm


KOPTIENDEN 1504 - 1740

Lijsten met de koptiendenbetalers uit Bussum 1504 - 1740

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=69443


MERIDIAAN MELKSTRAAT

In 1892 besloten de Nederlandse Spoorwegen de dienstregeling aan te geven volgens de Greenwich-tijd. Het gevolg was o.a. dat de gemeente Hilversum vasthield aan de Amsterdamsche Tijd, terwijl Bussum de \'spoortijd\' in voerde.

meridian-time.blogspot.com


Meubilaire belasting

Schatting van het mobilair te Bussum, met als voorbeeld de Bussumse familie POST.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=125358


OVERLIJDEN 1857 - 1877

Overlijdens data Bussum 1857 - 1877. (opgemaakt door Van Schaik)  

www.fmavanschaik.nl/Tafels/nhbusmovl.html


SCHIPPERSFAMILIE POST

Eeuwenlang vonden in \'t Gooi zandafgravingen plaats. Het zand werd afgevoerd per zandschuitnaar Amsterdam. Vijf generaties Post bezaten zandschuiten. Menig huis in Mokkum staat op grond die door de Posten is aangevoerd.

schippersfamilie-post.blogspot.com


STATION NAARDEN-BUSSUM.

Na de aanleg van de Oosterspoorweg bouwde men een station in de omgeving van Naarden. Dit station mocht echter niet binnen het schootsveld van de Vesting komen, maar wel precies buiten de rand van de Verboden Kringen.

stationsweb.brinkster.net/station.asp?station=naardenbussum


VERPONDINGEN 1733 - 3

Digitaal Kohier van Verpondingen - 1733. Bussum en Bussummers vanaf pagina 7. ( Archief Noord Holland - Haarlem)  

www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/naarden/naarden_bussum_verp_1733_3.pdf


Volkstelling 1795-1971

Volkstelling Bussum: 1795-1971  

www.volkstelling.nl/nl/scans_1947/1947/Noord-Holland/Bussum/index.html


Zanderijen en zanderijsloten

Een belangrijk middel van bestaan in Bussum waren het werk in de zanderijen. Via de zanderijsloten en trekvaart werd het zand met trekschuit afgevoerd naar Amsterdam. Het afzanden vond vooral plaats aan de oost en zuidzijde van Vesting Naarden. Bij de verdediging van de Vesting wilde het leger deze afgezande terreinen onder water zetten.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=77327
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.