gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOOILAND & ERFGOOIERS.

ERFGOOIERS IN OPSTAND. ______________________ http://gooijer.netfirms.com en/of http://www.erfgooiers.tk : Gooiers Web Site : Geschiedenis van Gooiland en de Erfgooiers. Periode 900 - 2004 . History and the weal and woe of the Erfgooiers community.


& ERFGOOIERS GESCHIEDENIS

Drs. Anton Kos heeft bij gelegenheid van de Erfgooiers Tentoonstelling (1997) een overzicht gegeven van de Erfgooiers geschiedenis.

erfgooier.blogspot.com


Afbeeldingen uit Het Gooi

Meer dan 125 verschillende afbeeldingen uit het verleden van Het Gooi. Bestaande uit: Landkaarten, kadasterkaarten, schilderijen, prenten, foto\'s en overige afbeeldingen.

sl-foto-schilderij.blogspot.com


AFBEELDINGEN VAN ERFGOOIERS

Afbeeldingen en foto\'s van Erfgooiers.

weblogfotoboek.50plusser.nl/?wbid=1641


Archieven Gooijer Verhalen.

Ten behoeve van een studie over \'t Gooi en/of een Gooise genealogie, staan hier een aantal bronvermeldingen.   (zie: GOOIJER VERHALEN)    

www.prikpagina.nl/read.php?f=293&i=53928t=5392


BEELDBANK OUD GOOI

Prachtige foto\'s van Gooiland en ommelanden. (Vechtstreek en Eemland)

www.oudgooi.nl


BIBLIOGRAFIE BOEK & ARTIKEL

Bibliografie van boeken en artikelen over Gooiland.  

bibliografie-gooi.blogspot.nl


BIBLIOGRAFIE ERF - GOOI.

BIBLIOGRAFIE GOOILAND EN DE ERFGOOIERS

gooijer.netfirms.com/bibliografie.htm


BOEKEN OVER 'T GOOI.

Boeken over 't Gooi, die aanwezig zijn in de bibliotheek Naarden-Bussum.

www.bibliotheeknaardenbussum.nl/regio/regioboek.html#GOOI


CASTLE MUIDERSLOT.

The history of the Castle Muiderslot and the Erfgooiers is identical.   

www.castles.nl/muid/muid.html


Count Floris V & Erfgooiers

1296. The news of Floris V capture spreads quickly and the group of knights is stopped by an angry mob of Erfgooiers. In panic Van Velzen kills the count.  

www.fact-index.com/c/co/count_floris_v_of_holland.html


Erfgooier doodgeschoten - 1903

Bij een vreedzame actie werd op 2 mei 1903 de erfgooier H. Smit doodgeschoten door een militair. In een verslag werd in 1903 geschreven over Russische toestanden. Dat was nog voor het bloedbad in 1905 in Rusland.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=85295


ERFGOOIERS NAMEN.

Lijst uit 1965 met alle erfgooier achternamen.    http://www.prikpagina.nl/read.php?f=293&i=67268t=6276    

stad-lande-erfgooiers-1965.blogspot.com


ERFGOOIERS ?

WAT IS 'N ERFGOOIER?

erfgooier.tk


Erfgooiers Erfenis in 1933

Stad en Lande van Gooiland verkocht de Erfgooiersheide aan het Goois Natuurreservaat. De Erfgooiers kregen ieder hun deel.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=128458


ERFGOOIERS HEIDE 1933

1524 ha Erfgooiersheide werd voor een fooi van 2 miljoen gulden verkocht aan het Gooisch Natuurreservaat. Iedere erfgooier zou daardoor recht hebben op 566 gulde. De erfgooiers die werkeloos waren in 1933 werden echter gekort op hun WW uitkering.

erfgooiers-heide-1933.blogspot.com


ERFGOOIERS REUNIE

ERFGOOIERS REUNIE gehouden in 1996. Tevens werd de 700e sterfdag herdacht van Graaf Floris V . Bij de Erfgooiers stond hij bekend als \'der Keerlen God\".

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=15665&ERFGOOIERS_REUNIE_1996_


ERFGOOIERS WEB SITE.

Gooiers Web Site.    

gooijer.netfirms.com


Erfgooiersportretten 1900-1930

Familie en gezinsportretten van erfgooiers. Periode 1900 - 1930  

portretten-erfgooiers-1900-1930.blogspot.nl


ERFGOOIERSPROTEST.

Erfgooiersprotest. Schilderij van Hart Nibbrig. Gebaseerd op de protesterende erfgooiers. Dit gebeurde in 1903, nadat een jonge ongewapende erfgooier op bevel van de Blaricumse burgemeester werd neergeschoten. I.p.v. een waarschuwingsschot viel een dodelijk schot. ( zie afbeelding: erfg2.jpg) (Vervallen: http://www.gooismuseum.nl/erf.htm )    

www.devalk.com/kunstenaars/hartnibbrig/hartnibbrig.html


GOOILAND DOOR A. PERK

VERSLAG OVER GOOILAND DOOR ALBERTUS PERK 1842

gooiland-perk-1842.blogspot.nl


GOOIS CONSCRIPS.

Keizer Napoleon voerde in Nederland de conscriptie in. Ook na de komst van koning Willem I bleef de militaire dienstplicht gehandhaafd. Gegoede burgers onttrokken zich aan deze plicht door een plaatsvervanger te kopen. Deze remplancant moest met zijn leven het bezit van de rijken beschermen.  

land-lotgenoten.blogspot.com


GOOIS MATENSTELSEL.

Tot in de 18e eeuw had iedere Hollandse regio een eigen matenstelsel. Ook in Gooiland was dat het geval. Bijgaande schets geeft de oppervlakte eenheden weer.  

members.ams.chello.nl/ddberg/koptienden.htm


GOOISE OOSTGRENS

De oostgrens van het Gooi. ( by Jaap Groeneveld)   

igitur-archive.library.uu.nl/sabine/2012-0423-201456/HKEN_2006-03_4.pdf


GOOISE ZWERFKEIEN

Gooise Zwerfkeien

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=86000


GOOISEZAKEN

Het behoud van de Gooise Heide was en is afhankelijk van de grazende schapen.

gooijer.netfirms.com/winterkost.htm


HET NAERDINCKLANT

NAERDINCKLANT was de middeleeuwse benaming voor de streek, die later Gooiland werd genoemd.

www.ivngooi.nl/onderwerpen/ontstaan/middeleeuwen.html


LAND & LOTGENOTEN

Rijke landgenoten, slechte lotgenoten. Loting militaire dienst Blaricummers. Aangevuld met signalementen.  

land-lotgenoten-loting.blogspot.com


Muiderslot & Count Floris V .

The Graaf (Count) of Holland Floris V & his castle Muiderslot.

stronghold.heavengames.com/history/cw/cw14


STAD EN LANDE STICHTING.

De Stad en Lande Stichting is de erfgenaam van de roerende goederen van de voormalige 'Vereniging Stad en Lande van Gooiland. Het eeuwenoude erfgooiersarchief is het belangrijkste bezit.  

gooijer.netfirms.com/bestuur.htm


WAPEN STAD & LANDE GOOILAND

Het wapen van Stad & Lande van Gooland bestaat uit een zwarte dubbelkoppige adelaar op een zilver veld. (bij de gemeente Naarden is het veld goudkleurig)

members.ams.chello.nl/ddberg/wapen3.jpg


Weerwolven in Gooiland

Lambert Rijcksz Lustigh schrijft op fol 194 over een Weerwolf die het dorp Huizen onveilig maakte. Een overgeleverde geschiedenis.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=888341
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.