gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOOILAND TIJDENS WO II

ZES EN EEN KWART. Uiting van klein verzet tijdens WO II. Een pijpenstopper voorstellende de nazi-zetbaas in Nederland. Dit 'evenbeeldje' bestond uit een cent, een vierkante stuiver en een gehalveerde halve cent. Samen vormden ze 6 1/4 , de spotnaam van de nazi Seyss-Inquart. ----------------------- EVACUATIE NAARDEN. Vesting Naarden vormde ooit het meest noord-oostelijke punt van de Hollandsche Waterlinie. Samen met het aan de Zuiderzee gelegen Fort Ronduit, sloot de vesting de hooggelegen Gooise zandgrond af voor een oprukkende vijand. Naarden lag tussen de Zuiderzee en het ontoegankelijke Naardermeer. Zelfs in de Meidagen van 1940 besloot de vestingcommandant de vestingwerken te verdedigen. De bewoners moesten echter eerst hun binnenstadje ontruimen. --------& Naarden 1940-1945

Oorlogsgebeurtenissen in Naarden tijdens de jaren 1940-1945

naarden-1940-1945.blogspot.com


Aanslag op locomotief

Aanslag op locomotief te Naarden op 26-09-1944. Represaille door de SD. Villa Hamers Jul. Stolberglaan 114

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=133713


BRUTALE NSB-ER

Na de bevrijding, op 5 mei 1945, keerden veel mensen weer terug naar Nederland. Aan de grens werd gecontroleerd of er ook \'foute\' personen tussen zaten. Toch glipten sommige verdachten door de mazen van het net.

vrij-naarden-1945-0807.blogspot.com


Childwood in W WAR II

Childwood in Naarden during World War II. Holland 1940-1945.   

www.wildpacificproducts.com/~vandergeld/html/world_war_ii.html


Duitse roeiboot ?

Duitse vreemde roeiboten gezonken in de binnengracht van Naarden.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=125776


EVACUATIE NAARDEN MEI 1940.

EVACUATIE NAARDEN. Vesting Naarden vormde ooit het meest noord-oostelijke punt van de Hollandsche Waterlinie. Samen met het aan deZuiderzeekust gelegen Fort Ronduit, sloot de vesting de hoog gelegen Gooise zandgrond af voor een oprukkende vijand. Naarden lag tussen de Zuiderzee en het ontoegankelijke Naardermeer. Zelfs in de Meidagen van 1940 beslot de vestingcommandant de vestingwerken te verdedigen. De bewoners moesten echter eerst hun binnenstadje ontruimen.  

evacuation-naarden.blogspot.nl


EVACUATION NAARDEN MAY 1940.

About the evacuation of the citizen the Walled Town of Naarden May 1940. 

evacuation-naarden-1940.blogspot.com


FLYING FORTRESS, PHOTO.

Flying Fortress : Foto en beschrijving.  

www.wpafb.af.mil/museum/air_power/ap16.htm


FLYING FORTRESS.

In het Nazi blad Signaal verscheen een artikel over het Vliegend Fort, waarin het respect voor deze bommenwerper tot uitdrukking kwam. Voor de Nazis slechte propaganda.   

gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=74460


Joods Kind in de Oorlog

Expositie in het stadhuis van Naarden over Joodse kinderen uit Naarden en Bussum tijdens WO II.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=119175


NAARDER ONTSNAPT AAN DE SD

JAAP KLINKENBERG ONTSNAPT AAN DE SD IN 1945

klinken-berg-naarden-1945.blogspot.nl


ONTSNAPT AAN DE GESTAPO

Naardense verzetgroep werd begin 1945 overvallen door de Gestapo. Verhaal met foto\'s over deze inval in het huis van kleermaker Groenhart.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=6538&ONTSNAPT_AAN_DE_GRUENE_POLIZEI_


PLUNDERING ARNHEM 1944

Na de verloren SLAG OM ARNHEM was de stad ontvolkt. Duitse organisaties haalden de leegstaande huizen leeg. De inboedels gingen naar de gebombardeerde DUITSE stedenonder het mom van LIEBESGABEN AUS HOLLAND. Ook sommige dwangarbeiders van 24 oktober 1944 vergrepen zich aan eigendommen van Arnhemmers.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=94248


PRINZ BERNHARD 1941.

Prins Bernhard gaf in juni 1941 een interview aan een journalist in de USA. Dat werd hem door de Nazis zeer kwalijk genomen.     

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=115987&Bernhard-der-Niederlanden-bespuckt-deutsche-Soldatenehre


RAZZIA NAARDEN 1944

Op 24-10-1944 werd in Naarden en Bussum een grote razzia gehouden. Deze razzia werd uitgevoerd door een beruchte eenheid van de Hermann Goeringtroepen.

german-razzia.blogspot.com


REPRESAILLE 30-01-1945

Represaille door de Wehrmacht n.a.v. een doodgeschoten Duitse soldaat. ( zie ook MONUMENT THIERENSWEG 36)

soldaat-wehrmacht-1945.blogspot.nl


ROTTERDAMSE ONDERDUIKER

Rotterdamse mannen en jongens werden na de grote razzia van 1944 afgevoerd naar Duitsland. Een trein met deze mannen stond even stil bij het station Naarden-Bussum.  

naarden-onderduiker-1944.blogspot.com


ROTTERDAMSE VUCHTELING

In tekst en beeld, de ontsnapping van een Rotterdamse jongen uit een trein in november 1944. Na de grote razzia in R\'dam werden de mannen op transport gezet naar Duitsland. Slechts een klein deel van hen wist de trein te ontvluchten.  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=24618&DE_ONDERDUIKER


Todt-kachel uit 1942

Gietijzeren Todt-kachel in 1942 geproduceerd in opdracht van de Organisation Todt.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=101287


VERGETEN VETERANEN

Artikel, in weekblad uit 1950, over de thuiskomst van een jongen die na drie jaar thuiskomt. Een van de vergeten veteranen, die na onze bevrijding naar Ned. Indie werden gestuurd. 

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7277&VERGETEN_VETERANEN_


VERZETGROEP REESKAMP

Verzetgroep Reeskamp - Naarden/Bussum

www.gareeskamp.nl


Zes & 'n kwart.

Afbeelding ZES EN EEN KWART.   

superspike.scep.nl/verzet/symbolischverzet/214.html


ZES EN EEN KWART.

Uiting van klein verzet tijdens WO II. Een pijpenstopper voorstellende de nazi-zetbaas in Nederland. Dit 'evenbeeldje' bestond uit een cent, een vierkante stuiver en een gehalveerde halve cent. Samen 6 1/4, 'zes en een kwart' de spotnaam van nazi Seyss-Inquart.

tweede-wereldoorlog.klup.nl/?art=179
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.