gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOOILANDKAARTEN

CARTOGRAFIE GOOILAND. Begin 18e eeuw ontstonden drie Gooilandkaarten, n.l. in 1709, 1723 en ca. 1730. Deze kaarten waren redelijk op schaal, na opmeting van 't Gooi door de landmeters Justus van Broekhuysen en Maurits Walraven. In 1719 was de grens tussen 't Gooi en 't Sticht, door genoemde landmeters, nauwkeurig vastgelegd en voorzien van grenspalen. (afb. GOYLANDT Ao 1723)


& GOOILANDKAARTEN

GOOILAND- & KADASTERKAARTEN. Overzicht kaarten van Gooiland en van de Gooise gemeenten.

gooi-land-kadaster-kaarten.blogspot.com


't Gooi & Utrecht 1773.

Op de kaart van Urecht uit 1773 springt 't Gooi er letterlijk en figuurlijk uit.

www.wazamar.org/Nederlanden/VIIprovin1773/krt-31.htm


CARTOGRAFIE GOOILAND 18e EEUW

Begin 18e eeuw verschenen 3 Gooiland-kaarten, n.l. in 1709, 1723 en 1730. Deze kaarten waren redelijk op schaal getekend, na de opmeting van 't Gooi door de landmeters Justus van Broelhuysen en Maurits Walraven. Beiden hadden in 1719 ook de grens tussen 't Gooi en 't Sticht nauwkeurig bepaald. Vervolgens werd de grens vanaf de Leeuwen-paal vastgelegd d.m.v. 22 grenspalen.  

gooijer.netfirms.com/lankaarten.htm


ERFGOOIERSROUTE.

De Stad en Lande Stichting is de erfgenaam van de roerende goederen van de voormalige 'Vereniging Stad en Lande van Gooiland'. Enkele bestuursleden hebben een Erfgooiersroute uitgezet. De bedoeling hiervan is, de herinnering aan de Erfgooiers levend te houden.

www.chamavi.nfn.nl/Wat%20te%20doen/Erfgooiersnoord/erfgooiers.htm


GOOI MAPS & HISTORY.

THE 'ERFGOOIERS' AND THEIR COMMON LANDS, A LIST OF NAMES AND THREE MAPS (1708-1740) -- by Drs. Anton Kos in Historisch Geografisch Tijdschrift 2004.      

users.bart.nl/~leenders/hgt/22-1b.html


GOOILAND EN VECHT.

Nieuwe kaart van GOOILAND en LOOSDRECHT. 

www.hansschouten.nl/gooi.jpg


GOOILAND IN OLD MAPS.

We have little exact information on the land-surveyors and their metods in early times. One of the land-surveyors of the 18th century was Justus van Broekhuysen, who worked in Gooiland in 1709.  

gooiland-kaarten.blogspot.com


GOOILANDKAART 1526 - 1709

Afbeeldingen en tekst van Gooilandkaarten uit: 1526, 1538, 1619 en 1709

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=20977&OUDSTE_KARTERING_VAN_HET_GOOI


GOOILANDKAART 1709

Caarte van Goyland 1709 - getekend door de landmeter Justus van Broekhuijsen. Tevens akten aangaande de kaart.

gooiland-kaart-1709.blogspot.com


GOOILANDKAART 1709 & 1723.

De Gooilandkaarten uit 1708 en 1723 zijn de eerste kaarten van 't Gooi die redelijk betrouwbaar waren.  

pub26.bravenet.com/forum/2170684483/fetch/224705


GOOILANDKAART.

Bijgaande kaart is een van de oudste kaarten die van 't Gooi zijn gemaakt.

www.geocities.com/jrokebrand/erfgooiers2.html


Gooilandkaarten & Erfgooiers.

De erfgooiers en hun gemene gronden; de namenlijst en kaart(en) 1708-ca. 1740 -- artikel van Drs. Anton Kos in Historisch Geografisch Tijdschrift 2004.    

pub26.bravenet.com/forum/2170684483/fetch/309367


GOOISCHE MAATLANDEN

Kaart en omschrijving van de Gooise Maatlanden, die ooit aan de Zuiderzeekust lagen. Voor 1932 buitendijks gebied ten oosten van het vissersdorp Huizen.  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=8541&GOOISCHE_ MAATLANDEN_


GOOYLAND 18e eeuw

Kaart van Gooiland uit de 18e eeuw: http://www.hilversum.nl/streekarchief/archiefschatten/09/01/1.jpg   

www.hilversum.nl/streekarchief/archiefschatten/09/01/1.jpg


GOYLANDT Ao 1723

GOYLANDT met de Nieuwe Limiet-Scheiding tussen Goylandt en het Sticht van Utrecht Ao 1723. ARA Hingman 2595  

gooiland.vijftigplusser.nl/index.php?page=article@warticle_id=4265&Drie_18e_eeuwse_Gooilandkaarten_


GRENS GOOI & STICHT

Schets van de grens tussen 't Gooi en 't Sticht.  

www.eemnes.nl/beeld/expo1.htm


GRENS VAN GOOI & STICHT.

Oudste grenskaart van 't Gooi en 't Sticht.

www.eemnes.nl/beeld/kaart1.htm


KAART 1567 VII NEDERLANDEN

Reubliek der VII Verenigde Nederlanden. (1579-1795) Gooiland een deel van het gewest Holland.  

www.wazamar.org/Nederlanden/zeven-prov.htm


KAART 1615 DRIEHOEKSNET

Gewest Holland en Utrecht met het driehoeksnet van Snellius. In 1615 begon Snellius met het berekenen van de afstand Alkmaar-Bergen op Zoom. Dit kwam tot stand d.m.v. driehoeksmeting uitgaande van de torenspitsen in het tussenliggende gebied.  

www.cosmovisions.com/SnelliusTriangles.gif


KAART 1672 NAARDEN.

Kaart van de Vesting Naarden tot omstreeks 1672. Na 1680 kreeg de vesting zijn huidige vorm.

www.vestingmuseum.nl/images/kaart.gif


KAART 1723 driehoeksnet Gooi

Gooilandkaart uit 1723. Afstanden tussen de kerktorens van de Gooise gemeenten.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=99889


Kaart 1740

Toelichting bij de landkaart van Gooiland uit omstreeks 1740.  

www


KAART 1740 HILVERSUM

Gooilandkaart 1740 detail Hilversum.   

www.


KAART 1740 BLARICUM HUIZEN

Gooilandkaart 1740, detail Blaricum, Huizen, Meent en Maatlanden.   

www.


KAART 1740 NAARDEN

Gooilandkaart 1740, detail Naarden.   

www.


KAART 1740 \'S GRAVELAND

Gooilandkaart 1740 detail \'s Graveland.  

www.


KAART 1798 BATAAFSE REPUBLIEK

Bataafse Republiek. Kaart 1798-1800 & Kaart 1801-1806.

www.wazamar.org/Nederlanden/bataafse-rep.htm


KAART 1806 KONINKRIJK HOLLAND

KONINKRIJK HOLLAND 1806-1810. Gooiland deel van Departement Amstelland.

www.wazamar.org/Nederlanden/kon-holl.htm


KAART ATLAS NOORD HOLLAND.

Gemeente atlas Noord Holland, waar ook de Gooise gemeenten voorkomen. (19e eeuw)     Per 1 -8-2005 vervangen door http://www.atlas1868.nl  

www.kuijsten.de/atlas/nh/index.html


KAART BLARICUM 1870.

Kaart van Blaricum uit de \'Gemeente Atlas Noord Holland\' (ca. 1870)   per 1-8-2005: http://www.atlas1868.nl  

www.kuijsten.de/atlas/nh/blaricum.html


KAART BUSSUM 1870.

Kaart van Bussum uit de \'Gemeenteatlas Noord Holland\'. (ca. 1870)   

www.atlas1868.nl


KAART GRAVELAND 1870.

Kaart van \'s Graveland uit de \'Gemeente Atlas Noord Holland\' (ca. 1870)      

www.atlas1868.nl


KAART HILVERSUM 1870.

Kaart van Hilversum uit \'Gemeente atlas Noord Holland\' (ca. 1870)   (zie ook : http://www.atlas1868.nl )

www.kuijsten.de/atlas/nh/hilversum.html


KAART HUIZEN 1870.

Kaart van Huizen uit de \'Gemeenteatlas Noord Holland\' (ca. 1870)    Per 1-8-2005 http://www.atlas1868.nl

www.kuijsten.de/atlas/nh/kuyper_nh_huizen.html


KAART LAREN 1870.

Kaart van Laren uit de \'Gemeenteatlas Noord Holland\' (ca. 1870)   

www.atlas1868.nl


KAART NAARDEN 1870.

Kaart van Naarden uit de \'Gemeente atlas Noord Holland\' 1865-1870. http://ww.atlas1868.nl    

www.kuijsten.de/atlas/nh/naarden.html


KAART VAN GOOILAND UIT 1709

Kaar van Gooiland - Van Broeckhuijzen uit 1709

http:/land-meter-1709.blogspot.nl


Kaarten van Stad en Lande

Landkaarten aanwezig in het archief van de voormalige Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.

car-to-grafie-gooi-land.blogspot.nl


KADASTERKAART BLARICUM

KADASTERKAART BLARICUM UIT 1832.   

kadaster-blaricum.blogspot.com


KADASTERKAARTEN 1832

De eerste en oudste kadasterkaarten van de Gooise gemeenten zijn te vinden bij de site WOONOMGEVING.

www.dewoonomgeving.nl/index.cfm


KRIJGSSPELKAARTEN ca. 1900

Krijgsspelkaarten van Amersfoort en omgeving, waaronder Gooiland. Met topografische toelichting. Uitgave: Stichting Vijverberg - Naarden.

stichtingvijverberg.nl/kaartbladen.htm


LEEUWENPAAL

De Gooiersgracht buigt ten noorden van de dorpkern van Blaricum naar het oosten. Op deze hoek staat sinds 1719 de Leeuwenpaal, die de grens aangeeft tussen \'t Gooi en \'t Sticht.

www.eemnes.nl/beeld/Limietscheydinge.htm


MAPS OF GOOILAND 1709-1740

Old topo maps of Gooiland. 1709, 1719, 1723, 1740.

topo-maps.blogspot.com


NAARDER BUITENDIJKEN

Kaart en omschrijving van de \'Buitendijken\' tussen vesting Naarden en Muiderberg. Op de kaart ook de Westdijk met de Wielen, die zijn ontstaan tijdens dijkdoorbraken.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=8761&NAARDER_BUITENDIJKEN_


OUDE KAARTEN VAN GOOILAND

Kaarten van Gooiland van de 16e, 17e en 18e eeuw.

gooiland-kaarten.blogspot.nl
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.