gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOOIS KRIJGSRUMOER

De kortste opmarsroute van vijandelijke troepen op weg naar Amsterdam liep via 't Gooi. Zo'n aanval moest gestopt worden door de vestingstad Naarden. De vesting was gelegen aan de meest noord-oostelijke flank van de Hollandsche Waterlinie. Naarden versperde de toegang door de ligging tussen de Zuiderzee en de moerassen rondom en in het het Naardermeer.

AANSLAG OP AMSTERDAM

In 1650 verdwaalde het leger van stadhouder Willem II op de Hilversumse heide. Bovendien had de Hamburger Postrijder, op weg naar Amsterdam, de soldaten ontdekt. Hij meende dat afgedankte huurlingen Amsterdam wilden plunderen en waarschuwde het Amsterdamse stadsbestuur. Het plan van stadhouder Willem II om een aanslag te plegen op de stad werd verijdeld.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=66616


BELEG NAARDEN 1813-1814

Het Franse leger hield Vesting Naarden bezet in 1813. Het Nederlandse beleg duurde van nov. 1813 tot mei 1814.   http://www.naarden.nl/prod/naarden/webatonce.nsf/0/b70c44f94509ab54c125b090043a26?OpenDocument&Expand Section=1 

gooijerfjjhotmailcom.blogspot.com


Beleg Naarden 1813 p 444-448

  Beleg van Naarden 27 Nov. 1813 - 12 Mei 1814. Door C.J.A. Kruijt. ( uitg. 1913) pagina 444 t/m 448

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=109795


Beleg Naarden 1813 p 449-353

Beleg Naarden 1813 p 449-353

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=109805&BELEG-VAN-NAARDEN-17-NOV-1813-TOT-12-MEI-1814-449-453


Beleg Naarden 1813/14 genadier

Beleg B Naarden 1813-1814 - website grenadiers

www.grenadiercompagnie.nl/2.8%20Beleg%20van%20Naarden.html


Beleg Naarden vlgs Grenadiers

Op de website van de Grenadiers staat een beschrijving van HET BELEG VAN NAARDEN. Een bronvermelding ontbreekt.

beleg-naarden-1813-1814.blogspot.nl


BELEG OPGEHEVEN MEI 1814

Beleg opgeheven mei 1814. De Franse bezetters verlaten Naarden mei 1814.

gooiland.50plusser.nl/?page=articlemanager&edit_id=107915


Belegering Naarden 1813-1814

Gedurende periode nov. 1813 - mei 1814 hield het Franse leger Naarden bezet. De vesting werd belegerd door Nederlandse troepen en schutterij.

naarden-beleg-1813-1814.blogspot.com


COSSACKS AT NAARDEN 1813.

Cossacks during the Russian occupation of Holland during 1813-1814. 

www.napoleon-series.org/military/battles/c_cossacks.html


Duitse roeiboot ?

Duitse boot in de binnengracht van Naarden

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=125776


Fransen in Loosdrecht 1672

In het Rampjaar 1672 viel het Franse Leger de Republiek binnen. De opmars werd gestuit door de Waterlinie. In Loosdrecht hield het Franse Leger echter huis. l

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=80165


Fransen in \'t Gooi 1742

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog drong een Franse legereenheid plunderd door tot \'t Gooi en \'t Sticht. Dat vond plaats in september 1742.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=101243


NACHTWACHT SCHUTTERS.

De fraai uitgedoste regenten verschilden hemelsbreed van de huursoldaten, die de hete kastanjes uit het vuur moesten halen. Ter meerdere eer en glorie van de upper ten.

www.cultuurnetwerk.org/bronnenbundels/2001/2001_89.htm


Pruisen bezetten Naarden 1787

Pruisen bezetten Naarden in 1787. I.v.m. hulp aan stadhouder Willem V.

naarden-pruisen-1787.bogspot.nl


SCHUTTERS & KRIJGSVOLK.

Regenten lieten zich als heldhaftige schutters door (o.a.) Rembrand vereeuwigen. Ze waren echter helden op sokken, die het vuile werk lieten opknappen door arme drommels.  

www.prikpagina.nl/read.php?f=293&i=627&t=5631&t=5631


STAATSE HUURLINGEN.

Door de ligging in het opmarsgebied naar Amsterdam had de Gooise bevolking veel te lijden van allerlei krijgsvolk. Zelfs voor Staatse huurlingen waren ze niet veilig.

www.prikpagina.nl/read.php?f=293&i= 5630&t=5630


STADTHOLDER WILLIAM III

Stadtholder William III bankrupted Holland. Stadhouder Willem III liet Holland bankroet gaan.

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=91805
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.