gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOOISE BEKENDHEDEN.

Het Gooi heeft maar weinig beroemdheden voortgebracht. Daarom is de verzamelnaam GOOISE BEKENDHEDEN beter op z'n plaats. Tevens zijn er een aantal voor Gooiland belangrijke personen, hier wel bekend, maar geen geboren Gooiers. De bekendsten onder hen, de Abdissen van Elten en Graaf Floris V. In deze rubriek een opsomming van bekende Gooiers vanaf Hortensius tot en met Floris Vos.

CLINGE DOORENBOS, dichter

Clinge Doorenbos (9 juni 1884 - 11 mei 1978) was dichter en kleinkunstenaar.

www.naarden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=240&fontsize=11&stukid=437


DE GOOIJER, stadsomroeper

Jaap de Gooijer uit de St. Annastraat was de laatste stadsomroeper van Naarden.

naarden-gooijer-stadsomroeper.blogspot.com


Ds. Drijver

Ds. Drijver (1860-1940) was zeer geliefd bij alle Naarders. Hij schreef o.a. enkele boeken over de geschiedenis van Naarden.

www.naarden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=240&fontsize=11&stukid=441


FLORIS VOS

Floris Vos was een markante persoonlijkheid. Hij is o.a. bekend geworden als voorvechter van de erfgooiers, tollenbestormer en stichter van de Modelboerderij Oud Bussem.

floris-vos.blogspot.com


FLORIS VOS (1871-1943)

Floris Vos: Eigenaar van de Modelboerderij Oud Bussem, voorvechter voor de erfgooiers en tollenbestormer.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=95228


GOOISE BEKENDHEDEN

Gooiland heeft niet veel beroemdheden voortgebracht. Vandaar de titel 'Gooise Bekendhreden'.

bekendheden.blogspot.com


HINLOPEN

De Hinlopenlaan is vernoemd naar de familie Hinlopen, ooit eigenaren van Oud Bussem.

www.naarden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=201&frontsize=11&stukid=350


HINLOPEN, Oud Bussem

Francois Hinlopen, de eigenaar van Oud Bussem, bezorgde de Erfgooiers problemen.  

hinlopen.blogspot.com


HORTENSIUS, LAMBERTUS

Lambertus Hortensius was getuige van de uitmoording van Naarden door het Spaanse leger in 1572. Hij heeft een ogentuige verslag over deze gebeurtenis geschreven.  

gooiland.50plusser.nl?page=article&warticle_id=125720


HOSANG, burgemeester

In het begin van de 20e eeuw was Hosang burgemeester van Blaricum. In deze functie kreeg hij problemen met de Erfgooiers.

hosang-burgemr.blogspot.com


LANGERHUIZEN, L & P

Langerhuizen, Lambert en Pieter Lzn. waren eigenaren van het landgoed Crailo. Pieter spande een proces aan tegen een aantal Erfgooiers.

langerhuizen.blogspot.com


LOO, PAULUS VAN - Baljuw

  Paulus van Loo was aan hert begin van de 80 jarige oorlog baljuw van Gooiland. In 1570 verkreeg hij de Hofstede Oud Bussem met dubbel schaarrecht.

www.naarden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=201&frontsize=11&stukid=351


LUDEN, E. voorzitter.

E. Luden werd in 1912 door de Kroon benoemd tot voorzitter van 'Stad & Lande'. Hij bleef in deze functie tot zijn overlijden in 1942.  

emil-luden.blogspot.com


PERK - film

ONS VOORGESLACHT. Geschiedenis van de Hilversumse familie Perk. http://nl.youtube.com/watch?v=4XJRMo14Co  

nl.youtube.com/profile_videos?user=verreverwanten&p=r


PERK - levensbeschrijving

Levensbeschrijving Albertus Perk, notaris te Hilversum.     

www.dbnl.nl/tekst/_jaa002188101_01/_jaa002188101_01_0017.htm 0017.htm


PERK, A. notaris

Notaris Albertus Perk (1795-1880) heeft in zijn tijd een belangrijke rol gespeeld in Gooiland. Als secretaris van \'Stad en Lande\' was hij betrokken bij de verdeling van de erfgooiersgronden (1843) tussen Domeinen en \'Stad en Lande\'.

perk-notaris-secretaris-sl.blogspot.com


PERK, Albertus Notaris

Notaris Albertus Perk

perk-notaris-hilversum.blogspot.nl


RENSSELAER VAN: CRAILO

Kiliaen van Rensselaer kocht in 1628 het Gooise landgoed Crailo. Hij werd beroemd door de stichting van Rensselaerswijck in de omgeving van Nieuw Amsterdam (het huidige New York).

crailo-rensselaer.blogspot.com


RUYSDAEL, schilders

De Schildersfamilie (Van) Ruysdael uit Naarden. Van Slotnaam tot familienaam.

naarden-ruysdael-schilder.blogspot.com


STACHOUWER,J. Hofstede

De 17e eeuwse Johan Stachouwer bezat niet alleen een Hofstede in Gooiland, maar ook slavenplantages in Brazilie.

stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com


THIERENS, regentenfamilie

De Naardense regentenfamilie Thierens leverde in de 17e en 18e eeuw vijf generaties achtereen de presidentburgemeester van Naarden.

www.naarden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=201&frontsize=11&stukid=358


Vos van Oud Bussem

Floris Vos: eigenaar van Modelboerderij Oud Bussem, Tollenbestormer en Erfgooiers voorvechter. Met afbeeldingen.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7649&FLORIS_VOS_
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.