gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOYERS KIND.

Echtpaar De Gooijer, van afkomst Goyerskinderen ______________________ GIJSBRECHT VAN AMSTEL: "Wat zijtghe voor een gast? Of in wat land geboren ?" VOSMEER: "Ick ben een Goyers kind vervallen in Gods toren".


GIJSBREGHT VAN AEMSTEL.

Van Aemstel en Vosmeer de Spie.    

www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/gijsbrecht.htm


GOYERS KIND.

GYSBREGHTVAN AMSTEL. Treurspel van Vondel.    

cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/vondel/gysbregt/gysbregt.html(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.