gooijer.nl

Jouwpagina.nl

HUIZEN

Huizen the village with fisher.

& GENEALOGIE HUIZEN

GENEALOGIE HUIZEN - door Jan Schipper. Zeer uitgebreide website met gegevens uit het Oud Recht, Koptienden, Verpondingen

www.genealogie-huizen.nl/index.htm


& KOPTIENDEN HUIZEN

& KOPTIENDEN HUIZEN

www.genealogie-huizen.nl/database%20koptienden%20huizen.htm


Botters met Franse namen

 Als gevolg van de \'verfransing\' kregen de botters in 1811 een Franse naam.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=93070


BRAND IN 1719

In 1719 brak er een grote brand uit in het dorp Huizen. Lambert Rijcksz Lustigh schreef er een verslag van.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=54111


De oudste Huizerweg

Strandweg naar het dorp Huizen. Schilderij van Jacob van Ruisdael Road through Grain Fields naer the Zuider Zee. ( Jacob Isaacksz Ruisdael in museum Thyssen Bomemiza –Madrid)

strandweg-dorp-huizen.blogspot.nl


DOPEN 1730-1739

Dopen gemeente Huizen 1730-1739 . http://genea.pedete.net/huizen/index2.htm Eigenaar Database : Gertie van Lienen-Visser en Ineke Smit.      

genea.pedete.net/huizen/index2.htm


Erfgooierslijst 1805

Erfgooierslijst van Huizen uit 1805  

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=78887


Erfgooierslijst 1805 en 1708

Erfgooierslijst Huizen 1805 en 1708. De nakomelingen van de personen op beide lijsten werden erkend als ERFGOOIER. In 1933 leverde dat f 566 op en ca. 1972 f 5.500.-

dorp-huizen-1805-erfgooierslijst.blogspot.com


Erfgooierslijst 1805 en 1708

Erfgooierslijst Huizen 1805 en 1708. De nakomelingen van de personen op beide lijsten werden erkend als ERFGOOIER. In 1933 leverde dat f 566 op en ca. 1972 f 5.500.-

dorp-huizen-1805-erfgooierslijst.blogspot.com


Gestolen kind

De 18e eeuwse Huizer Lambert Rijcksz Lustigh legde het verhaal vast van HET GESTOLEN KIND. 

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=53831


HERVORMDE GEMEENTE

Geschiedenis Hervormde Gemeente van Huizen. Vraag: Wie was David Verweel ? Deze man was in 1636/37 GEEN eigenaar van het landgoed Crailo.

www.hervormdhuizen.nl/33/contentpage/1/223


HUIZEN 1723

Huizen op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in het bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie Stadsarchief Naarden)  

topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_30.html


HUIZEN CITY GUIDE.

Huizen: City guide - gemeentegids. 

www.noord-holland-tourist.nl/v_applic/cityguide.asp?lang=1&v0=127


HUIZEN PLATTEGROND 1867

Overgenomen uit: Gemeente Atlas Nederland. J. Kuyper 1865-1870. http://www.atlas1868.nl  

www.plaatsengids.nl/huizen


HUIZER DIALECT

HUIZER DIALECT: DE VERLOREN ZOON

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=101386


HUIZER MAAT

Kaart en omschrijving van de Maatlanden die ten oosten van het vissersdorp Huizen lagen. In de jaren 70 zijn de weilanden veranderd in woonwijken.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=8541&GOOISCHE_MAATLANDEN_


HUWELIJKEN 1811-1822

Huwelijken Huizen 1811-1822. Volgens opgave van: j.m.brul@hccnet.nl  

home.hccnet.nl/j.brul/ibs


KLASSEJUSTITIE

In 1718 werd een kleine dief uit Huizen zwaar gestraft, terwijl tegelijker tijd de Huizer Schout het dorp oplichtte. De schout kon ongestoord met zijn buit vluchten naar de vrijstad Vianen.

rechtspraak.blogspot.com


Koedijk langs de Meent

Koedijk langs de Oostermeent van Huizen en Blaricum

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=100448


KOPTIENDEN 1504

Koptienden lijst Huizen 1504. Opgemaakt door L. de Gooijer - - Bron: Archief Noord Holland - Toegang 117 - koptienden 1502-1838   

www.koptiendenhuizen1504.blogspot.com


KOPTIENDEN 1537

Koptienden lijst Huizen 1537. Opgemaakt door L. de Gooijer. Bron: Archief Noord Holland

www.koptiendenhuizen1537.blogspot.com


KOPTIENDEN 1566

Koptienden lijst Huizen. Opgemaakt door L. de Gooijer

www.koptiendenhuizen1566.blogspot.com


KOPTIENDEN 1593

Koptienden lijst 1593. Opgemaakt door L. de Gooijer

www.koptiendenhuizen1593.blogspot.com


KOPTIENDEN 1622

Koptienden lijst Huizen 1622. Opgemaakt door L. de Gooijer.

www.koptiendenhuizen1622.blogspot.com


KOPTIENDEN 1651

Koptienden lijst Huizen 1651. Opgemaakt door L. de Gooijer  

www.koptiendenhuizen1651.blogspot.com


KOPTIENDEN 1680

Koptienden lijst Huizen 1680. Opgemaakt door L. de Gooijer.

www.koptiendenhuizen1680.blogspot.com


KOPTIENDEN 1708

Koptienden list Huizen 1708. Opgemaakt door L. de Gooijer. De meeste koptiendenbetalers uit 1708 staan ook de Erfgooierslijst van 1708.

www.koptiendenhuizen1708.blogspot.com


KOPTIENDEN 1740

Koptienden lijst Huizen 1740. Opgemaakt door L. de Gooijer. Een deel van de koptiendenbetalers uit 1740 staan ook in het verpondingsboek van 1732.

www.koptiendenhuizen1740.blogspot.com


OUDE KERK

Geschiedenis van de Oude Kerk van het vissersdorp Huizen.   

www.swinx.net/nldnh/huizen_kerk_nl.htm


Overval op Duinhuis

De Huizer Erfgooiers vonden dat het vruchtgebruik op de Warande Rijsbergen ook het jachtrecht inhield. Bovendien wilden zij een einde maken aan de konijnenplaag. Ze bedreigden de Duinmeiers en staken het Duinhuis in de brand.

jachtrecht-gooiland.blogspot.com


PLOOS VAN AMSTEL

Familie Ploos van Amstel uit Blaricum en Huizen

ploos-amstel-gooiland.blogspot.nl


Steekpartij te paard

Steekpartij te paard door Hogenbirk tegen andere Huizers

gooiland.50plusser.nl/?page=weblog&warticle_id=91544


Stoomtram traject

Traject van de Gooise Stoomtram door Huizen. Met foto\'s.

home.wanadoo.nl/hans.desain/Site%20Gooise%20Stoomtram/Huizen.htm


STORY OF HUIZEN.

The village of Huizen.   

www.godutch.windmill/icities/IJsselmeer/huizen.asp


Strandweg naar Huizen

Schilderij Jacob van Ruisdael

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=132564


Tolhuis Naarderstraat

Einde 19e eeuw woonde in het Tolhuis de zanderijbaas Jacob Willemsz de Gooijer. (bijgenaamd : de Muizenkoning)

www.tgooi.info/huizen/tolhuis.html


Verpondingen 1733

Verponding dorp Huizen (1) 1733. Originele tekst met voornamen, toenamen, verpondingsnummers en belatingaanslag.   

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=89771


VISSERSDORP.

Het voormailge visserdorp Huizen onderscheidde zich in veel opzichten van de overige Gooise dorpen.

www.radiophonh.nl/nieuws/algemeen/huizen/i


WEERWOLF VERJAAGD

 Bejaarde Huizers vertellen aan Lambert Rijckcksz Lustig over het verjagen van de Weerwolf uit hun dorp. Die geschiedenis moet zich omstreeks 1600 hebben afgespeeld.

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=88834
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.