gooijer.nl

Jouwpagina.nl

LAREN

Laren is het oudste Gooise dorp. De bekendste tradities zijn de Sint Jansprocessie en de Laarder Kermis.

1000 jaar Erfgooiers

Tentoonstelling 1000 jaar Erfgooiers in het Singer te Laren. 

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=93531


ARCHIEF LAREN

Het dorp Laren op Gooiland kaarten van 1723, 1730 en kadasterkaart van 1832. .

laren-blaricum.blogspot.com


Brandstichtster

In 1722 probeerde een jeugdige branstichtster uit wraak een strooschelf in de brand te steken. In Naarden werd ze in het openbaar gemarteld. (met afbeeldingen van Laren )

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=8102&BRANDSTICHTING_TE_LAREN_


Brandstichtster uit Laren

Brandstichtster uit Laren

arson-1722.blogspot.nl


ERFGOOIERSFOOI

De erfgooiers zijn in de twintigste eeuw opgelicht door de overheid. Zowel in 1933 als na de opheffing in de zeventiger jaren.   http://www.geocities.com/laren_gooi/erfgooiers.htm

www.geocties.com/laren_gooi/erfgooiers.htm


Erfgooierslijst 1852

De Erfgooierslijst van Laren uit 1852 was spoorloos. Genealoog Van Beuningen heeft deze nooit onder ogen gehad.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=93419


Filmpje Laren

Filmpje over het mooie Gooise dorp Laren

nl.youtube.com/watch?v=By47iKWp1Z4


GAARDERBOEK 1674

Het Laarder gaarderboek uit 1674 is een van de weinige oude Gooise gaarderboeken die bewaard zijn gebleven. Van de Gooise gemeenten bestaan nog wel de koptiendenboeken, maar daarin staan minder persoonlijke gegevens.

laren-1674-gaarderboek.blogspot.com


Gooise schaapskudde

Eeuwenlang hebben de schaapskudden van de Erfgooiers op de Gooise heide gelopen. Deze heide gaf voedsel aan ca. 2000 schapen. De schapen werden vooral gehouden door Laarders en Hilversummers.

www.teylersmuseum.nl/img.db?9366


Huwelijken 1691 - 1811

Huwelijksinschrijvingen Laren 1691 - 1811  

genealogie.van-wilpe.nl/huwelijken_laren.php


KADASTERKAART MET VELDNAMEN

Wijlen Ir. Tol, heeft op een kadasterkaart van Laren veldnamen aangegeven. l

laren-kadaster-veldnamen.blogspot.nl


KOPTIENDEN 1504 - 1740

Lijsten van koptiendenbetalers uit Laren 1504 - 1740

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=70298


KOPTIENDEN 1719

Koptienden 1719

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=116181&LAREN-KOPTIENDEN-1719


Laarders & OZB 1732

Laren: Verpondingen 1732. Een soort voorloper van de OZB(elasting) . Vermeld zijn: Huiseigenaren, verpondingsnummer van het huis en de belasting aanslag.

laren-verponding-1732.blogspot.com


LAREN (FILM)

Filmbeelden van het dorp Laren.

www.youtube.com/watch?v=YKpwbsF4nO4


LAREN 1723

Laren op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in het bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie Stadsarchief Naarden)

topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_716.html


Resolutieboek 1698

Laren: Resolutieboek Deel I. Onderhoud Vierensloot in 1698. Het beekje \'De Viersloot\' ontsprong op het Harde en stroomde over de Blaricumse Oostermeent naar de Zuiderzee. Het grootste deel van het watertje is opgeofferd aan de woonwijk \'Bijvanck\'.  

laren-resolutie-1698.blogspot.com


SATANS KNECHT UIT LAREN

SATANS KNECHT UIT LAREN vergiftigde zijn vrouw met rattenkruid.

satan-knecht-laren.blogspot.nl


Sint Jansprocessie

De Sint Jansprocessie in Laren is een van de weinige eeuwenoude Gooise tradities, die zijn overgebleven.

www.belkerken.nl/sintjan/processie_geschiedenis.html


Stambomen Laarders

Stambomen van Larense voorouders

www.larensevoorouders.nl/phpgedview/index.php


VERPONDING 1732

VERPONDINGEN LAREN 1732 - 1733 (print versie)

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=89248


VERPONDING 1732-1733

Huiseigenaren en huurders in het verpondingskohier van Laren uit 1733. 18e eeuwse Onroerend Zaak Belasting ter inzage.   

laren-verponding-1732.blogspot.com


ZEVENEND

Afbeeldingen omgeving Zevenend - Laren

www.zoekplaatjes.nl/500/507A.html
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.