gooijer.nl

Jouwpagina.nl

STAD EN LANDE ARCHIEF

Archief van de eeuwenoude Marke 'Stad en Lande van Gooiland'. Geschiedenis en problemen van de Gooiers en Erfgooiers 968 - 1979.


& ARCHIEF ERFGOOIERS

Archief van de Erfgooiersmarke : Stad en Lande van Gooiland

gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=91282


& ARCHIEF INDELING NA 2007

Nieuwe indeling na 2007 van \'\' Inventarissen van de Vergadering en de Vereniging van Stad en Lande van gooiland. (1422) 1650-1977 (1994)

erfgooiers.com/Internet/WebPages/Standard.asp?PageID=131


& ARCHIEF INVENT. 1422-1913

ARCHIEF: STAD EN LANDE VAN GOOILAND - ERFGOOIERS MARKE. Inventaris vernieuwd in 2007- Inventaris 1422 - 1913  

gooijerhistory.blogspot.com


& ARCHIEF INVENT. 1914-1977

Nieuwe inventaris uit 2007. Inventaris van 1914-1977   

stad-lande-archief5.blogspot.com


& ARCHIEF STAD EN LANDE

Inventaris-overzicht van het Archief van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland. Het oudste archiefstuk dateert uit 1402. Deze oorspronkelijke inventaris is opgezet na het aannemen van de Erfgooierswet in 1912.

stad-lande-archief.blogspot.com


& ARCHIEF TREFWOORDEN - LINKS

Archief Stad en Lande van Gooiland: Trefwoorden, sleutelwoorden en links

www.webcijfers.nl/seo-scan/stad-lande-archief.blogspot.com


& Conservering S & L archief

Project Metamorfoze van de Kon. Bibliotheek. Zie \'De conservering van het Stad en Lande-archief.  

www.metamorfoze.nl/publicaties/meta-n/mn21.pdf


& Erfgooiers Website

Website van de Stad en Lande Stichting

erfgooiers.com


05. BEZITTINGEN

Eigendomsbewijzen, kadastrale gegevens en kaarten, Gooi-Reservaat, uitkeringen, archeologische vondsten.

stad-lande-bezittingen.blogspot.com


05.40 Opgravingen, archeologie

Archeologische Collectie. Verslagen van opgravingen op de Erfgooiersheide. Vondsten o.a. uit de grafheuvels.  

archeologische-collectie.blogspot.com


06. BOS EN HEIDE

De Erfgooiersheide, tussen Bussum en Hilversum, werd einde 19e/ begin 20e eeuw bedreigd. 1e Door de zandafgravingen in de zanderijen. 2e Door het plan van \'Amsterdam\' om op de heide een tuindorp te bouwen. (1922-1929)

stad-lande-bos-heide.blogspot.com


06.01 Amsterdamse Gooistad

Amsterdamse Gooistad gepland op de Erfgooiersheide tussen Bussum, Hilversum en Laren. Met plattegronden en nota van Wethouder De Miranda uit 1926.

gooiland.vijftigplusser.nl?page=article&warticle_id=11272&AMSTERDAMSE_GOOISTAD_


06.01 Gooistad plan

Documentatie over het Gooistadplan van wethouder De Miranda (1929)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=112977&Amsterdamse-Gooistad-en-de-Erfgooiers


14. JACHT & VISSERIJ

JACHT en VISSERIJ in Gooiland behoorden oorspronkelijk tot de rechten van de Erfgooiers. Vanaf de 17e t/m einde 19e eeuw leidden deze rechten tot botsingen tussen de Erfgooiers en de overheid.  

stad-lande-jacht-visserij.blogspot.com


15. LEDENLIJSTEN ERFGOOIERS

In het \'Stad en Lande\' Archief bevindt zich een kopie van de 1e ledenlijst uit 1708 en de 2e uit 1805. Verder zijn er een aantal lijsten uit de 19e eeuw. Jaarlijks zijn er lijsten gemaakt vanaf 1913 t/m 1971, deze zijn ook aanwezig.  

stad-lande-ledenlijst.blogspot.com


18 Waterschap Gooise Zomerkade

Kaart en omschrijving van de Gooise Zomerkade, Maatlanden en Oostermeent. Tot 1932 gelegen aan de Zuiderzeekust. Buitendijks gebied ten oosten van het vissersdorp Huizen.  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=8541&GOOISCHE_MAATLANDEN_


22 SCHAARBRIEVEN

22 SCHAARBRIEVEN

stad-lande-schaarbrieven.blogspot.com


AMSTERDAMSCHE GOOISTAD

De Amsterdamse Wethouder De Miranda plande een tuinstad op de heide tussen Bussum, Laren en Hilversum.

tuinstad-gooistad.blogspot.com


ARCHIEF OP INTERNET

De beschrijvingen van de archieven van Gooiland en de Vechtstreek staan sinds februari 2009 op het internet. Ook het Archief van Stad en Lande is daar te vinden.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=54845


BRIEVENREGISTER

Brievenregister van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland 1912 - 1978

stad-lande--brievenregister.blogspot.com


Erfgooiers afstamming

Genealogisch onderzoek Erfgooiers in de jaren 1931-1934. Uitgevoerd door een genealogisch bureau in opdracht van \'Stad & Lande\'. Reden: De uitkering aan de erfgooiers na de verkoop van de Erfgooiersheide.   

stad-lande-afstamming-151.blogspot.com


Erfgooierslijst 1708-1971

De oudste Erfgooiersnamen komen voor op Schaarlijsten uit de 17e eeuw. De eerste complete ledenlijst ontstond in 1708. Daarna volgt de lijst uit 1805 en overige lijsten.

stad-lande-ledenlijst.blogspot.com


Erfgooierslijst 1965

De laatste erfgooierslijst is \'bevroren\' in 1971. De ledenlijst van 1965 vertoont veel overeenkomst met de lijst van 1971.

stad-lande-erfgooiers-1965.blogspot.com


Erfgooierslijsten van 1708

Erfgooiers lijsten van de Gooise gemeenten uit 1708

erf-gooiers.blogspot.nl


FOTO ALBUM 1933

Foto\'s gemaakt van de optocht bij gelegenheid van de 70e verjaardag van voorzitter Luden in 1933.

stad-lande-foto-albums.blogspot.com


FOTOBOEK ERFGOOIERS

Foto\'s en Afbeeldingen betreffende \'Stad en Lande van Gooiland\", Het Gooi en de Erfgooiers.

weblogfotoboek.50plusser.nl/?wbid=1641


FOTO\'S EN AFBEELDINGEN

Lijst met meer dan 125 afbeeldingen, bestaande uit: Landkaarten, kadasterkaarten, schilderijen, prenten, foto\'s en overige afbeeldingen

sl-foto-schilderij.blogspot.com


GENEALOGIE ERFGOOIERS

Correspondentie tussen Stad en Lande en de genealoog, die de erfgpooierstambomen opstelde.

stad-lande-kladbrief-0503.blogspot.nl


Geschiedkundig stuk III

Stad & Lande Archief: Geschiedkundige Stukken III. Archiefdoos nr. 060. O.a. transcripties \'Lustigh\'.

stad-lande-archief-060.blogspot.com


Goois DNA & Erfgooiers

De Erfgooiersheide is in 1933 verkocht aan het Gooisch Natuurreservaat. Voor 1542 ha werd slechts 2 miljoen gulden betaald. Bovendrien werd het erfdeel van werkeloze Erfgooiers gekort door bijna alle Gooise gemeenten, Laren uitgezonderd. Gooise werkelozen hebben dus mee betaald aan de totstandkoming van het natuurreservaat. De villa\'s in de omliggende villaparken stegen in waarde. Zij betaalden niet mee aan het natuurschoon, maar profiteerden er het meest van.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=94893


GRASDROGERIJ MEENT

Grasdrogerij op de Hilversumse Meent . Geopend in 1940. Gesloten door brandstofgebrek. (dat was te voorzien)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=118159


Jachtrecht erfgooiers

Jachtrecht erfgooiers -- Aanval op jet Duinhuis

jachtrecht-gooiland.blogspot.nl


KADASTRALE KAARTEN I

KADASTRALE KAARTEN. In het archief bevinden zich een groot aantal kadasterkaarten van Gooise gemeenten uit de periode 1880 - 1972. Na 1972 zijn de Meenten verkaveld en vooral volgebouwd met woningen.  

gooi-land-kadaster-kaarten.blogspot.com


KADASTRALE KAARTEN II

 KADASTRALE KAARTEN II van Stad en Lande van Gooiland met de inventarisnummers volgens de inventarisatie van 2007. 

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=96439


MARKE: ontstaan en einde

\'Stad en Lande van Gooiland\' is ontstaan in de middeleeuwen. Na de Erfgooierswet (1912) werd de Marke omgezet in een Vereniging, die in 1979 is opgeheven.

stad-lande-bezittingen.blogspot.com


Meenten en scharing

Meenten waren de gemeenschappelijke weidegronden van de Erfgooiers. De belangrijkste waren de: Oostermeent, Hilversumse Meent, Naarder Meent. Sommige delen lagen in het buitendijkse gebied aan de Zuiderzee. Ieder jaar bracht de zee daar een vruchtbaar kleilaagje.  

stad-lande-meenten.blogspot.com


NIEUWE ERFGOOIERS PARTIJ

Einde 19e en begin 20e eeuw waren er conflicten tussen de Erfgooiers en de burgemeesters van de Gooise dorpen. Tijdens een vreedzame actie werd in 1903 een jonge erfgooier doodgeschoten. De Erfgooiers stichtten daarna de zogenaamde Nieuwe Erfgooiers Partij.

nieuwe-erfgooiers-partij.blogspot.com


Notulen 1646-1973

\'Stad en Lande\' : Notulenboeken van het bestuur en het dagelijks bestuur 1646-1973.

stad-lande-notulen.blogspot.com


Oostermeent waterhuishouding

Reeds in 1698 vergaderden de dopsbesturen van Laren, Blaricum en Huizen over het onderhoud van de Oostermeent. Vooral over een goede waterafvoer via de Gooiersgracht en de Viersloot.

gooiersgracht-viersloot.blogspot.com


Plakboek 1929-1930

Plakboek 1929-1930. Onderhandelingen over de verkoop van de Erfgooiers heide.

boek-1929-1930.blogspot.com


Plakboek 1931-1933

Plakboek 1931-1933. De erfgooiers heide is verkocht aan het Gooisch Natuurreservaart. De mannelijke erfgooiers ontvangen ieder een erfdeel van ca. f 566. Verschillende oude Gooise families proberen ook erkend te worden als erfgoooier.  

boek-1931-19331.blogspot.com


Plakboek 1933-1934

Plakboek van Stad en Lande nr. 12: 1933-1934.   

boek-1933-1934.blogspot.com


Plakboek 1934-1936

Plakboek van Stad en Lande nr. 13: 1934-1936

boek-1934-1936.blogspot.com


Plakboek 1934-1936 index

Plakboek XIII: 1934-1936. Index

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=97626


Plakboek 1939-1941

Plakboek Stad en Lande nr. 15: 1939-1941

boek-1939-1941.blogspot.com


Plakboek 1941-1947

Plakboek van Stad en Lande nr. 16: 1941-1947

boek-1941-1947.blogspot.com


Plakboeken Stad en Lande

\'Stad en Lande\' heeft vanaf 1912 plakboeken bijgehouden. Krantenknipsels betreffende \'Stad en Lande\' zijn vanaf 1913 bewaard gebleven.  

stad-lande-plakboek.blogspot.com


Processen tegen Erfgooiers

Eeuwenlang hebben de Erfgooiers hun Gooise gebruikrechten moeten verdedigen tegen indringers van elders. Regelmatig zijn hierover processen gevoerd.  

stad-lande-processen.blogspot.com


Processen tegen Hinlopen

PROCES TEGEN HINLOPEN

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=104465


SCHILDERIJEN

SCHILDERIJEN, bezit van \'Stad en Lande\'. Hieronder bevinden zich ook 18 en 19e eeuwse Gooilandkaarten.

stad-lande-schilderijen.blogspot.com
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.