gooijer.nl

Jouwpagina.nl

VESTINGSTAD NAARDEN.

Zijgevel stadhuis in 1864 ____________________ VESTINGSTAD NAARDEN is een van de weinige Hollandse Vestingsteden, die nog redelijk intact is.


Gele Loods

De eeuwenoude legerloods heeft voor veel doeleinden gediend. Tijdens WO II hield Mussert hierin een toespraak voor de Gooise NSB-ers. Een paar jaar daarna werd het gebruikt voor een edel ras, n.l. voor paarden.       

www.depoortersvannaarden.nl/Inzameling.htm


& NAARDEN, BINNEN & BUITEN

NAARDEN, BINNEN & BUITEN DE VESTING. Een overzicht van LinkURL\'s, betrekking hebbende op de de vestingstad, die die ooit Gooise hoofdstad was.  

naarden-binnen-buiten-vesting.blogspot.com


& NAARDEN: WEBCIJFERS, LINKS

NAARDEN, BINNEN EN BUITEN: Webcijfers, backlinks, keywords   

webcijfers.nl/domein/naarden-binnen-buiten-vesting.blogspot.com


&& Naarden 1940-1945

Overzicht oorlogsgebeurtenissen in Naarden tijdens de jaren 1940-1945  

naarden-1940-1945.blogspot.com


1950 & 2000 FEEST IN NAARDEN

In 1950 werd het 600 jarig bestaan van Naarden groots herdacht. De meeste Naarders namen actief en passief deel aan deze herdenking. In 2000 werd het 650 jarig bestaan herdacht. Het was toen BIJ ons en ZONDER ons.

feest-naarden-1950-2000.blogspot.com


650 j NAARDEN

Naarden kreeg stadsrechten in 1350. In hert jaar 2000 werd het 650 jarig bestaan gevierd. Bij die gelegenheid werd een gastenboek geopend, waarin veel Naarders geschreven hebben. Zie vooral het foto-album van het \'Naarder Jongetje\" uit de USA.    

www.wildpacificproducts.com/~vandergeld/html/naarden_650.html


650 j Naarden gastenboek

Viering 650 jarig bestaan van Naarden. Gastenboek uit het jaar 2000.

www.fotograaf.com/naarden650/index.htm


ACTUEEL NAARDEN

Naarden actueel. Stadsnieuws uit een van de mooiste vestingstadjes van Nederland.

www.naarden.nl/prod/naarden/webatonce.nsf


AFBEELDING.

Afbeelding van Vesting Naarden gezien in vogelvlucht.

www.atem.nl/CIV/NED/NH004C.HTM


Andries schoemaker Naarden

Andries schoemaker Naarden

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=145132


ANSICHTEN NAARDEN

Verzameling oude ansichtkaarten van Naarden. Vooral van de verschillende straten binnen de vestingwallen.

www.naarden.inoudeansichten.nl


ANSICHTKAARTEN NAARDEN

ANSICHTKAARTEN NAARDEN

ansicht-naarden.blogspot.nl


ANSICHTKAARTEN.

Beeldbank Noord Holland met ansichtkaarten van Naarden.

www.beeldbank-nh.nl/zoeken.asp


Arsenaal en Kooltjesbuurt

Arsenaal - Kooltjesbuurt -- Oude en Nieuwe Haven

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=142503


Bankroet door Willem III

De Republiek ging failliet door Stadhouder Willem II. Zijn eigenbelang en zucht naar macht leidde het bankroet van de Republiek in. Hij wilde een Oranje dynastie vestigen ten koste van de \'\'Nederlandse\" bevolking.

gooijlander.blogspot.nl


BASTION NIEUW MOLEN VERWOEST

De Stichting Menno van Coehoorn, bewaker van oude verdedigingswerken, heeft het af laten weten. Het prachtige bastion Nieuw Molen heeft de gemeente Naarden verwoest om er een parkeerterrein van de maken.  

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=94985


BASTION PROMERS

Film opgenomen op Bastion Promers, met uitzicht op her ravelijn.

www.vijftigplusser.nl/?page=article&article_id=2329


BEGRIPPENLIJST.

Termen en begrippen van vestingwerken.   

cartography.geog.uu.nl/wwwlinie/begrip.htm


BELEG 1813-1814

Naarden werd na de val van Napoleon nog een half jaar bezet gehouden door het Franse Leger. Kozakken hadden tervergeefs om overgave van de Vesting gevraagd. Het Nederlandse Leger en de Landstorm belegerden de Vesting. Vanaf 1814 werd de Vesting ook beschoten door het Nederlandse Leger.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=84363


Belegerde Naarders 1813-1814

Naarders, die de belegering in 1813/1814 heben ondergaan

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=139558


BESCHRIJVING.

Beschrijving geschiedenis Naarden.

www.atem.nl/CIV/NED/NH004A.HTM


BEWONERS TOEN EN NU.

Informatie over het stadje Naarden.

www.tgooi.info/naarden.html


Bezetting 1787

Bezetting door het Pruisische Leger in 1787. Stadhouder Willem V in het zadel geholpen door Pruisische bajonetten

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=90450


Binnenvaart & Utrechtse Poort

De Jongens van Koningin Wilhelmina en hun weekendverblijf in de Utrechtse Poort. September 1953

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=74937


Bloedbad 1572 en Koptienden

Bloedbad van Naarden en de koptienden van 1566 en 1579. In vesting Naarden woonden ca. 400 hoofdbewoners. Daarvan betaalden er ca. 100 koptienden. Een vergelijking tussen de gaderboeken van voor en na het Bloedbad. Hieruit zijn zowel een deel van de slachtoffers als de overlevenden terug te vinden.

gooi-defense.blogspot.com


BOERDERIJ GANSOORD- PIJLSTR.

STADSBOERDERIJ GANSOORD- / PIJLSTRAAT TE NAARDEN

gans-pijl-straat.blogspot.com


BOEREN IN DE VESTING - I

STADSBOERDERIJEN BINNEN VESTING NAARDEN -I Stads- en dorpsboerderijen in Stad en Lande van Gooliand. Met afbeeldingen      

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=4528


BOEREN IN DE VESTING - II

STADSBOERDERIJEN BINNEN VESTING NAARDEN - II 

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=85615


Comenius, Mausoleum,Monument

Comenius: Mausoleum, Museum en Monument. Met tekst en afbeeldingen

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=80470


CRIMIN ELE ROL 1718

In 1718 werd in Naarden de Huizer Spilt berecht. Zie de akte uit de Criminele Rol van Naarden met het verslag dat gemaakt werd door Lambert Rijcksz Lustigh.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=54141


DE VERBODEN KRINGEN.

Rondom de vestingstadjes Naarden, Muiden en Weesp lagen de zogenaamde Verboden Kringen. In dit schootsveld mochten geen stenen huizen, maar alleen houten huizen worden gebouwd.

www.hollandsewaterlinie.nl/fietsroute_naarden_muiden_weesp.html


DE VESTING NAARDEN.

Vesting Naarden de enige bewaard gebleven grensvesting in Noord Holland.

www.coehoorn.nl/verdedigingswerken/structuur/menuverdedigingswerken.html


EGODOCUMENT 1814

 Inventory of Egodocuments to 1814: part 3 Index Egodocuments O.a. Egodocument van Albert Perk.

www.egodocument.net/egodocument/egodocuments-1814-4.html


ERFGOOIERS IN 1931

ERFGOOIERS UIT NAARDEN UIT 1931 . ACHTERNAMEN EN ADRESSEN

erfgooiers-naarden-1931.blogspot.nl


ERFGOOIERSLIJST 1805

In 1708 werd de eerste erfgooierslijst opgemaakt. In 1805 de tweede erfgooierslijst. De overheid wilde de Marke gemeenschappen opheffen. In de Grote Kerk te Naarden stemden praktische alle erfgooiers tegen het plan.

erfgooiers-naarden-1805.blogspot.nl


Erfgooierslijst 1971

Erfgooierslijst van Naarden uit 1971. De erfgooiers op de lijst van 1971 kregen een BEWIJS VAN DEELGERECHTIGHEID. Via coupons verkregen de niet-scharenden een bedrag van ca. 5.500 gulden.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=124327


FAM. MULDER 1838-1903

Johannes Mulder (1838-1903) en Maria Anna Verhoeven (1837-1925) wonende te Naarden

gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=72135


GALG EN RAD

Een manspersoon opgehangen. Nota van de beul voor het ophangen van een misdadiger op de Galgenberg te Naarden.

goois-criminels.blogspot.nl


Gans-, Raadhuis-, Pijlstraat

Huizenblok : Gansoordstraat, Duivensteeg, Raadhuisstraat, Jan Massenstraat, Huizerpoortstraat, Pijlstraat. Kadastertekening 1832 en 1900. Bewoners

gans-duiv-raad-pijl.blogspot.nl


Gansoord bewoners 1806-2000

Bewoners van de Gansoordstraat te Naarden van 1806-2000. Namen van de bewoners, oude en nieuwe huisnummers en kadasternummers

dutch-money.blogspot.com


Gansoordstr kadaster 1832-1900

Gansoordstraat Naarden: Kadasterkaart 1832 en ca. 1886. Eveneens op de kaart: Wijde Marktstraat, Jan Massenstraat, Huizerpoortstraat, Pijlstraat en Duivensteeg.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=93129


Gansoordstr. 14 - monument

Gansoordstraat 14 - Monument

rijksmonumenten.nl/monument/508278/woonhuis/naarden


Gansoordstraat 17 - 27

De zogenaamde JODENHUIZEN in de Gansoordstraat waren tot 1964 in het bezit van de Joodse Gemeente. (oorspronkelijk van Naarden, later van Bussum)

naarden-gansoord-17-27.blogspot.nl


Gelder, David van -herdenk

David van Gelder woonde in de Gansoordstraat 27. Hij werd in 1943, samen met zijn hoogbejaarde tante \'\'opgehaald\'\' en vermoord door de moffen.

www.joodsmonument.nl/person/454582


Gevels als kogelvangers

Antieke ronde kanonskogels werden na het beleg van Naarden (1813-1814) ingemetseld in de gevels van veel verstinghuizen.   

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=2742&Naarder_gevels_als_kogelvangers


GOOISE HOOFDSTAD.

Naarden is de enige Gooise stad. Ooit was het ook de Gooise hoofdstad.    

www.naarden-cultureel.nl/toerisme.html


Grachtengordel uitgebaggerd

In de jaren 1987 en 1988 is het grootste deel van de vestinggrachten uitgebaggerd. De buitendijkse vestinggracht was zwaar verontreinigd door de \'Chemische Fabriek Naarden\'.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=101920


GUESTBOOK NAARDEN 650 JAAR.

GASTENBOEK van de viering van het 650 jarig bestaan van Naarden in 2000.   

www.wildpacificproducts.com/~vandergeld/html/naarden.html


HAMBURGER POST

HAMBURGER POST - POSTKOETS VAN NAARDEN NAAR HAMBURG.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=93410


HEER VAN STAND

Van de HEEREN Gerrit Corver Hooft, Hendrik Thierens, Antony van Leeuwen tot Monsieur Evert Jopman en winkelier Harmen Beukes

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=67091


Herdenking 1813-1914

Herdenking BELEG NAARDEN 1813-1914

andre-blogs-naarden.blogspot.nl


HISTORIE 1813

Gedenkboek 1813. Uitgave 1913

www.dbnl.org/arch/kool010hist02_01/pag/kool010hist02_01.txt


HISTORIE NAARDEN.

Uitgebreide historie van het vestingstadje Naarden.

www.floryn.dds.nl/naarden.htm


HOLLANDSE GRENSVESTING.

Naarden is de enige Noordhollandse grensvesting die nog in oude staat te bewonderen is.

www.vestingsteden.nl/?pid=220


HOLLANDSE WATERLINIE.

Kaart en beschrijving van de Waterlinie. Naarden, gelegen aan de Zuiderzee, vormde ooit het meest noord-oostelijke punt

www.hollandsewaterlinie.nl/index_flash.html


KAZEMATTEN NAARDEN.

Beschrijving kazematten van Vesting Naarden.

users.bart.nl/~ravelijn/nhw/Naarden


KAZERNE PROMERS.

KAZERNE PROMERS is gebouwd in het laatste kwart van de 19e eeuw. Na de Frans-Duitse oorlog werd Vesting Naarden 'gemoderniseerd'.

gooijer.netfirms.com/promers.htm


KAZERNES NAARDEN.

Na de Frans-Duitse oorlog werd ca. 1870 de vesting Naarden aangepast aan de 'moderne' oorlogsvoering. Er werden verschillende bomvrije kazernes gebouwd, die nu nog steeds aanwezig zijn.

www.legerplaats.nl/naarden/_naarden.htm


KIPPENBRUG

In Naarden lag ooit een loopbrug over de binnengracht. Deze zogenaamde Kippenbrug verbond het bastion Turfpoort met de Korte Bedekte Weg en de draaibrug over de buitengracht. Via de Thierensweg en de Lambertus Hortensiuslaan vormde dit voor voetgangers en fietsers de kortste verbinding tussen de Vesting en het station Naarden-Bussum.  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7834


Kippenbrug afgebroken

Beschrijving en afbeeldingen Kippenbrug  

home.wanadoo.nl/luc.nijenhuis/page22.html


KONINGINNEDAG 1945 NAARDEN

OP 31 AUGUSTUS 1945 WERD IN NAARDEN DE KONINGINNEDAG WEER GROOTS GEVIERD

koninginnedag-1945.blogspot.nl


KOPTIENDEN 1504

Naarden: Koptienden 1504   

www.koptiendennaarden1504.blogspot.com


KOPTIENDEN 1537

Naarden: Koptienden 1537 

www.koptiendennaarden1537.blogspot.com


KOPTIENDEN 1566

Naarden: Koptienden 1566

www.koptiendennaarden1566.blogspot.com


KOPTIENDEN 1566 & 1579

Naarden: Koptiendenbetalers van 1566 en 1579. De uitmoording van Naarden in 1572 heeft zijn sporen na gelaten in de koptiendenboeken van 1573 en de jaren kort daarna.

gooi-defense.blogspot.com


KOPTIENDEN 1577

In 1572 werd een groot deel van de bevolking van het stadje naarden uitgemoord door de Spanjaarden. Het eerste Koptiendenboek na de moord werd geschreven in 1577.

koptienden-gaderboek-1577.blogspot.com


KOPTIENDEN 1593

Naarden: Koptienden 1593  

www.koptiendennaarden1593.blogspot.com


KOPTIENDEN 1622

Naarden: Koptienden 1622

www.koptiendennaarden1622.blogspot.com


KOPTIENDEN 1651

Naarden: Koptienden 1651

www.koptiendennaarden1651.blogspot.com


KOPTIENDEN 1680

Naarden: Koptienden 1680

www.koptiendennaarden1680.blogspot.com


KOPTIENDEN 1708

Naarden: Koptienden 1708

www.koptiendennaarden1708.blogspot.com


KOPTIENDEN 1740

Naarden: Koptienden 1740

www.koptiendennaarden1740.blogspot.com


Luchtfilm copter youtube

Youtube film . Recorded with QuadCopter. Mooie filmbeelden van de wallen van Naarden    

www.youtube.com/watch?v=g-hZ6QsUY9c


LUCHTFOTO.

Luchtfoto van Vesting Naarden.

www.poorters.nl/toernl.htm


LUCHTFOTO\'S VAN NAARDEN

LUCHTFOTO\'S VAN VESTING NAARDEN. 1929, 1935, 1950, 1973, 1991

lucht-foto-naarden.blogspot.nl


Luchtfoto\'s Vesting Naarden

Er zijn veel luchtfoto\'s gemaakt van Vesting Naarden. Het aantal is onbekend.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=140435


MATTHAUS PASSION 1944

Zelfs op Goede Vrijdag 1944 vond er in Naarden een uitvoering plaats van de Matthaus Passion. Het vervoersprobleem werd opgelost door de inzet van de Gooische Stoomtram.

matthaus-passion-naarden.blogspot.com


MOORDEN IN 1943

Raadselachtige moorden op twee meisjes. Beiden werden gevonden in een sloot in de omgeving van de Juliansa van Stolberglaan. (G&E 20-04-1943)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=119236


NAARDEN & CLINGE DOORENBOS.

Clinge Doorenbos woonde te Naarden in de villa De Clinge. Hij heeft ooit een komisch Naarder volkslied geschreven.  Het ging o.a. over straten met kogelgaten.

www.moerwijk-dicht-erbij.nl/Clinge%20Doorenbos.htm


NAARDEN , STAD EN INWONERS .

GEMEENTEGIDS NAARDEN.

www.naarden.nl


NAARDEN 1723

Naarden op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie StadsararchiefNaarden)

topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_8665.html


NAARDEN 650 JAAR.

In 2000 werd het 650-jarig bestaan van Naarden feestelijk gevierd.

www.naarden650.nl/wkend2.htm


NAARDEN CULTUREEL.

Het prachtige vestingstadje. 

www.naarden-cultureel.nl


Naarden mei 1940

Loopgraven in de wallen van de Korte- en Lange Bedkte te Naarden. (1939-1949)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=140539


NAARDEN OP DE KAART

Het vestingstadje Naarden. Van historische plattegrond tot luchtfoto.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=6424


Naarden tijdens de crisisjaren

SNIPPERS VAN LEVEN - DOOR THEO BAALMAN

s-22-02'blogspot.nl


NAARDEN UITGEMOORD 1572

Tijdens de 80 jarige oorlog gaf de vesting Naarden zich over aan het Spaanse Leger. Tegen de afspraken in volgde een bloedbad. Een gevelsteen in het Spaanse Huis houdt de herinnering aan de moordpartij levend.

naarden-uitgemoord.blogspot.com


NAARDEN VESTING.

Hollandse grensvesting Naarden.

www.coehoorn.nl/verdedigingswerken/nhw.asp?ObjNr=401&Actie=detail


NAARDENSE TIJD.

Tot en met 15 Mei 1940 gebruikte men in heel Nederland de Amsterdamsche Tijd. Voor 1909 mocht iedere Nederlands gemeentebestuur zelf bepalen welke tijd men in Stad en Land wilde aanhouden. Er bestond toen ook zoiets als een Naardense Tijd.   

naarden-tijd-spoortijd.blogspot.com


Naarder Vestingboeren

Hooibouw bij de Naarder Vestingboeren.

hooibouw.blogspot.com


NAARDER \'SCHWEIZERS\'

Vanaf 1900 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog hebben verschillende Gooise boerenjongens gewerkt in Duitse \'Melkerijen\'. Onder deze \'Schweizers\' bevonden zich 10 neven, die afkomstig waren uit Naarden.

naarder-schweizers-1914.blogspot.com


NAARDER \'SCHWEIZERS\'

Vanaf 1900 tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werkten een aantal Gooise boerenjongens in Duitse Melkerijen. Onder hen waren ook een tiental neven uit de Naardense familie De Gooijer-Krijnen.

naarder-schweizers-1914.blogspot.com


Naarders tegen schaapherders

Stichtse schaapherders over de schreef

stichtse-schaapherders-grens.blogspot.nl


Nonnenklooster werd Kazerne

!5e eeuws nonnenklooster werd Weeshuis en vervolgens Kazerne. De naam werd Weeshuiskazerne

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=6870&NONNENKLOOSTER-WERD-KAZERNE


ONDEROFFICIERSWONINGEN

ONDEREOFFICIERSWONINGEN IN VESTING NAARDEN

onder-officier-woning-naarden.blogspot.nl


Ontdek je plekje - film

Filmpje over Vesting Naarden.  

www.youtube.com/watch?v=wtsx9RGMnIE


Onverklaarbaar bewoond -you 2

Vervolg op ONVERKLAARBAAR BEWOOND 1     

www.youtube.com/watch?v=8T5cg2qNoUE&NR1


OOSTBEER EN ZEEBRUG.

Voor ca. 1680 bezat Naarden een zeehaven. Die was bereikbaar via de doorgang van de Zeebrug. Door de Zoute Gracht en een kanaaltje over de Naarder Meent kwam het schip in de Zuiderzee.  

www.wildpacificproducts.com/~vandergeld/html/naarden.html


OUDE HAVEN VAN NAARDEN.

Naarden was gelegen aan de Zuiderzee. Ooit bezat het een zeehaven. Uit defensieve overwegingen is de zeehaven einde 17e eeuw gedempt. De legerleiding vreesde een aanval in de rug van de vesting via de Zuiderzee. Het enige dat nu nog aan de zeehaven herinnert is de Oude Haven, de Zeebrug en de Sluis naar de binnenhaven.  

www.wildpacificproducts.com/~vandergeld/html/naarden.html


OUDE WOONHUIZEN

 WOONHUIZEN VAN NAARDEN ARCHITECTUUR GESCHIEDENIS SKRIPTIE Holger de kat Ebbo storm van leeuwen Technische hogeschool delft maart 1976

oude-woonhuizen-naarden.blogspot.nl


Oudste straat van Naarden

 Omstreeks 1350 werd de eerste straat van Naarden aangelegd. Het betreft de huidige Gansoordstraat samen met de Turfpoortstraat. Totale lengte van wal tot wal ca. 600 meter.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=113595&DE-OUDSTE-STRAAT-VAN-NAARDEN


Overklaarbaar bewoond -youtube

Binnen de vestingwallen van het stadje Naarden stonden tot de zestiger jaren veel panden met het bord ONBEWOONBAAR VERKLAARD. Zo noemden veel Naarders die woningen. Vaak werden ze nog bewoond, de huurders waren vrijgesteld van het betalen van huur.     

www.youtube.com/watch?v=XrD7a1NG5vE&feature=related


OVERTUINTJE VAN DE ROEPER

OVERTUINTJE VAN DE ROEPER

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=104939 gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=104939 gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=104939


PANORAMA FOTO'S.

Panorama foto's van het vestingstadje Naarden.

home-2.worldonline.nl/~jmwester/Naarden.htm


PARKEERPLEIN ROND GROTE KERK

B&W van Naarden wilden een enorme parkeergelegenheid aanleggen rond de Grote Kerk van Naarden. Dankzij de actie van architect Scheltema ging dat plan in 1966 niet door.  

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=140884


PASEN 1944

Zelfs op Goede Vrijdag 7 april 1944 was er in de Grote Kerk van Naarden nog een uitvoering van de Matthaus-Passion. Voor het vervoer van de Bach-liefhebbers werd de Gooische Stoomtram van stal gehaald.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=29994&PASEN_1944


Perpetuum mobile in de vest

Perpetuum mobile in de vestinggracht op 31 maart 1963

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=113958&PERPETUUM-MOBILE


PLAFOND VITUSKERK.

Tongewelfschilderingen van de Grote of Vituskerk van Naarden.

www.grotekerknaarden.nl/Plafond/grote_kerk_van_naarden.htm


Portugese Synagoge

Reeds in het begin van de achttiende-eeuw was er in Naarden een Portugese Synagoge. Deze bleef in gebruik tot er in 1917 in het naburige Bussum, een zelfstandige Joodse Gemeente ontstond. De oude Naardense Synagoge is in 1935 afgebroken.

www.jhm.nl/nederland.aspx?ID=117


Portugese Synagoge

Portugese Synagoge van Naarden van 1730 - 1935. .

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=125304


PRIVILEGES 17e EEUW

Transcripties van de PRIVILEGES van Naarden

www.den-braber.nl/vpnd/nh/naarden_priv.html


PRIVILEGIEN NAARDEN

PRIVILEGIEN VAN NAARDEN - DOOR L.R. LUSTIGH. (zeer uitgebreide website)

www.genea.pedete.net/privilegien%20-%20naarden_lustigh.pdf


RONDLEIDING.

Virtuele rondleiding door Naarden.  Prachtige bewegende beelden van het vestingstadje.

www.eyepicture.nl/1478_naarden_fdu/rondleiding.htm


ROSMOLEN UIT 1513

Op 13 januari 1513 besloot het Naardense Stadsbestuur een rosmolen op te richten. Een windmolen op de omwalling was kwetsbaar bij een vijandelijke aanval. De molen werd geplaatst op het terrein van het Vrouwenklooster.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=75251


SPAANSE HUIS.

Het Spaanse Huis met gevelsteen houdt de herinnering levend aan de uitmoording van Naarden in 1572.     

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=16117&NAARDEN_UITGEMOORD_1572


STADSBOERDERIJ 17e EEUW

Stadsboerderij staande op de hoek van de Gansoordstraat en Pijlstraat dateert uit de 17e eeuw. Op deze weblog staan enkele akten die betrekking hebben op dit pand.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=69875


Stadsboerderijen

 Stadsboerderijen in Vesting Naarden.

naarden-stadsboerderijen.blogspot.com


STADSBOERDERIJEN

Stadsboerderijen binnen de vestingwallen van Naarden.  

stads-boerderij-naarden.blogspot.nl


Stadsboerderijen in 1829 - 184

 BOERDERIJEN IN VESTING NAARDEN VOLGENS : KADASTER 1832 VOLKSTELLING 1829 [1829] De eerste 200 huisnrs. ontbreken. VOLKSTELLING 1839 VOLKSTELLING 1849 (inschrijfnummer) BEVOLKINGSREGISTER 1850 - 1862 NUMMER VLG.HUIS KAD. Sectie G

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=129483&STADSBOERDERIJEN-BINNEN-DE-VESTINGWALLEN-VAN-VESTING-NAARDEN


STADSBOERDERIJEN IN NAARDEN

STADSBOERDERIJEN BINNEN VESTING NAARDEN. ( 1832-1880)

stads-boerderij-naarden.blogspot.nl


STADSGEZICHT UIT 1646

Stadsgezicht binnen Naarden - schilderij van Isaack Ruysdael. (1646) De kerktoren geschilderd vanaf het erf van zijn ouderlijk huis. Het huis stond aan de Peperstraat. Dit stadsgezicht is het oudste beeld van Naarden binnen de Vesting.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=68986


STADSOMROEPER VAN NAARDEN

Jaap de Gooijer was 30 jaar stadsomroeper van Naarden. Nog in de dertiger jaren trok hij met zijn koperen bekken door straten van de Vesting. De nieuwtjes werden door hem aan de man (vrouw) gebracht.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=31844&STADSOMROEPER_VAN_NAARDEN


STADSPOMPEN

In 1904 kreeg vesting Naarden waterleiding. Tot die tijd moesten de meeste bewoners zich behelpen met vervuild water dat uit de stadspompen kwam. In totaal stonden er 30 stuks in het binnenstadje.

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=9286&NAARDENSE_STADSPOMPEN_


Stadsschool in Schoolstraat

De oude Stadsschool van Naarden stond in de Schoolstraat. Kad.nr. G 263

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=98168


STER VAN "T GOOI.

Vesting Naarden is door de vorm en ligging de Ster van 't Gooi.

www.naarden-cultureel.nl/page2.html


Stichting Vijverberg

Doelstelling: de bevordering van het bestuderen, vastleggen en verbreiden van historisch-geografische kennis van Naarden en haar omgeving. Tevens uitgever van \'DE OMROEPER\'.

stichtingvijverberg.nl


Stoomtram traject

Traject van de Gooise Stoomtram door Vesting Naarden. Met foto\'s.  

home.wanadoo.nl/hans.desain/Site%20Gooise%20Stoomtram/Naarden.htm


STORY OF NAARDEN.

Story of Naarden, one of the little cities around the Zuiderzee.  

www.godutch.com/windmill/icities/IJsselmeer/naarden.asp


Straatnamen 17e eeuw

Straatnamen van Vesting Naarden uit de 17e eeuw

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=134323


Turfpoort en Kippenbrug

Na het verdwijnen van de Turfpoort was Bussum eeuwenlang alleen bereikbaar via een grote omweg. Na de aanleg van het spoor werd besloten een loopbrug over de vestinggracht aan te leggen. Door deze Kippenbrug werd de loopafstand tot het station verkort. (met afbeeldingen)

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7834&TURFPOORT_EN_KIPPENBRUG_


VERPONDINGEN 1733 - 1

Quohier der Verpondingen - Naarden 1733. Kopieen met de namen van Naarders die werden aangeslagen voor de 18e eeuwse Onroerend Goed Belasting. Een voorloper van de huidige OZB.    Oost ende Straat ; Gans Oord Straat ; Gast Huys Straat ; Turf-poort Straat ; Pijlsteeg oost zijde; Mark Straat; Peeper Straat; Huyser Poort Straat; Korte Markt Straat; Anna Straat; Jan Maassen Straat; Peeper Straat    

www.vpnd.nl/bronnen/nh/naarden/naarden_bussum_verp_1733_1.pdf


VERPONDINGEN 1733 - 2

Kohier Verpondingen Naarden 1733, deel 2: Peperstr. 190 t/m Cattenhaagstr. ZZ 369. (A toegangsnr. 151.1- invent. 640) 

www.vpnd.nl/bronnen/nh/naarden/naarden_bussum_verp_1733_2.pdf


VERPONDINGEN 1733 - 3

Kohier Verpondingen Naarden en Bussum 1733, Deel 3: Cattenhaagstr. ZZ 368 t/m Corn. Molen 413. Bussum pag. 9. Buytenhuysen, Bouw Huysen, Boerenwoningen - 12 sept. 1732    

www.vpnd.nl/bronnen/nh/naarden/naarden_bussum_verp_1733_3.pdf


VERPONDINGEN 1749

  Naarden: Namen van huiseigenaren, de straatnamen en de verpondingsnummers uit 1749

verponding-1749.blogspot.com


VESTING MUSEUM (film)

Mooie plaatjes met afschuwelijke bijgeluiden.  

www.youtube.com/watch?v=f_-mFjSYW4Y


VESTING NAARDEN OP DE KAART

Naarden op de Kaart. Plattegronden uit de 16e, t/m 21 eeuw. Luchtfoto\'s vanaf 1929.  

naarden-gevel-kogel.blogspot.com


VESTINGBOERDERIJEN IN NAARDEN

Binnen de vestingwallen van het stadje Naarden hebben eeuwenlang boerderijen gestaan. Tijdens belegeringen voorzagen de boerderijen de inwoners van voedsel.   

naarden-stads-boerderij.blogspot.com


Vestinggrachten uitgebaggerd

vestinggrachten uitgebaggerd

bagger-naarden-grachten.blogspot.nl


Vestinghuizen in de verkoop

Vestinghuizen in de verkoop in 1910

vestingpanden-naarden-1910.blogspot.nl


VESTINGMUSEUM.

Vestingmuseum te Naarden, gevestigd op het bastion Turfpoort. (zie luchtfoto uit 1926)

www.vestingmuseum.nl


Vestingpanden uit 1910

verkoop vestingpanden in 1910

vestingpanden-naarden-1910.blogspot.nl


Vestingpanden verkoop 1910

Vestingpanden binnen vesting Naarden te koop voor koopje. 1910

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=133000


VESTINGSCHOOL NAARDEN

Van \'\'SCHOOL A\'\' tot \'\'VESTINGSCHOOL\'\'. Bekendste onderwijzer was H.A. Arentsen.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92981


VESTINGTOUR

Prachtige VESTINGTOUR, het bekijken waard.

www.everytrail.com/guide/naarden-vesting-history-tour/map


Vestingvaart Naarden

Rondvaart door de Naardense buitendijkse vestinggrachten en de gracht rond Fort Ronduit.

www.vestingvaart.nl/vaarten.html


VESTINGWERKEN

Beschrijving van de verdedigingswerken van Vesting Naarden.

www.verdedigingswerken.nl/nhw/naarden/index.htm


VESTINGWONINGEN

De woningprijzen binnen de Naarder vestingwallen zijn : DUUR, DUURDER, DUURST. Onbetaalbaar voor Jan Modaal  

gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=23771&DUUR_DUURDER_DUURST


VIJF LOODSEN.

DE VIJF LOODSEN behoorden tot de vele legergebouwen binnen de vesting. Einde 1944 stonden hier honderden gewonde legerpaarden. Verzorgd door Oostenrijks paardenvolk en Russische krijgsgevangenen.     

www.naarden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=224&frontsize=11&stukid=418


VISIT NAARDEN

VISIT NAARDEN

www.channels/knowledge/23763.html


VOLKSTELLING 1811

REGISTRE CIVIQUE 1811 VAN NAARDEN.

naarden-volkstelling-1811.blogspot.nl


VOLKSWEERBAARHEID IN 1910

VOLKSWEERBAARHEID te Naarden opgericht in het begin van de 20e eeuw.

gooiland.50plusser.nl/?page=article_id=124182&VOLKSWEERBAARHEID-TE-NAARDEN-IN-1910


WAALSE KERK

Tentoonstelling: VAN MARIA CONVENT TOT COMENIUS MUSEUM. Toegevoegd: De Waalse Kerk met de Ds. Pierre Augier. Na zijn overlijden in 1732 werd zijn inboedel beschreven.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=80724


Weeshuiskazerne opgraving

Opgraving kazerneplein van de Weszhuiskazerne m in 1992

naarden-weeshuiskazerne-archeologie.blogspot.nl


WESTBEER MET BOOMGAT

In Naarden ligt in de binnengracht tussen het Bastion Oud Molen en de Westdijk de zogenoemde Westbeer. Deze dam voorkwam dat bii een overstroming door de Zuiderzee, het zoute water niet in het zoete binnenwater kwam. De buitendijkse gracht heet dan ook niet voor niets de Zoute Gracht. Nabij de Westbeer lag een boomgat dat de verbinding vormde tussen de Zoute Gracht en de buitendijkse Buitengracht.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=84050


YOUTUBE NAARDEN

Selderbeek op stap in Naarden. Videofilm

truveo.com/Selderbeek-op-Stap-NaardenVesting/id/3553624134


YOUTUBE VESTING NAARDEN

Youtube film over de vestingwerken. Uitleg over bastions, ravelijns en kanonnen. (in english) ca. 1967

www.youtube.com/watch?v=1DNepEVCDV4&feature=related


Zwanenburg boerderij erfgoed

De stadsboerderij Zwanenburg is opgenomen in de website van ERFGOED.

erfgoedstem.nl/2013/05/hoe-de-stadsboerderij-uit-naarden-verdween/
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.